Ilmateade

Ridala vald Facebook'is

 

Tähtsad teated

5.09.16

VALLA STRATEEGILISTE DOKUMENTIDE eelnõude avalikustamine 2016
 

Eelnõud on avalikul väljapanekul ajavahemikul 31.august 2016 kuni 15.september 2016.
Muudatusettepanekute tähtaeg on 22.september 2016 kell 16.

Ettepanekud esitada vallavalitsusele e-posti aadressil info@ridala.ee või paberkandjal aadressil Lossi tn 6, Uuemõisa alevik.

1. Ridala valla arengukava aastateks 2015-2022 muutmine

Eelnõu,  arengukava muudatuste seletusRidala valla arengukava aastateks 2015-2022

2. Ridala valla arengukava tegevuskava 2017-2020 vastuvõtmine

EelnõuRidala valla arengukava tegevuskava 2017-2020

3.Ridala valla eelarvestrateegia aastateks 2017-2020

EelnõuRidala valla eelarvestrateegia aastateks 2017-2020lisa 1(strateegia), lisa 2 (strateegia valdkonniti), lisa 3(arvestusüksus Ridala Vallavalitsus), lisa 4 (laenutabel)

Toimetaja: ANNELI NÕUPUU

Ridala vald

Ridala vald asub Lääne maakonnas ja ümbritseb rõngasvallana maakonnakeskust Haapsalut.
Lisaks Haapsalule on vallal ühispiir Lääne-Nigula ja Martna vallaga.
Ridala valla pindala on 253,4 km² ning põhja, lääne ja lõunapiiriks on meri. Valla koosseisu kuulub ka 78 saart, millest suurim on Tauksi.
Ridala vallas asub 56 küla ja 2 alevikku, kus elab 3343 elanikku (01.01.2016)
Tähtsamatest teedest läbivad Ridala valda kaks riigimaanteed: Ääsmäe-Haapsalu-Rohuküla põhimaantee ja Haapsalu-Laiküla tugimaantee.
Valla territooriumil on ka Rohuküla sadam, mille kaudu peetakse praamiühendust Vormsi ja Hiiumaaga.

 

Mis toimub?

Valla statistika

Rahvaarv: 3343
Pindala: 253,4 km²
Koole: 2
Lasteaedu: 2
Külasid: 56

Läänemaa kultuurikalender