Kasutusjuhend

Kuidas kasutada dokumendiregistrit ?

Ridala vald kasutab alates 01.01.2016.a.  dokumendiregsitrit Amphora (kasutusjuhend).

Vabandame võimalike segaduste pärast!

Ridala valla dokumendiregistrisse üldine sisenemine 

Ridala valla dokumendiregistri avalik loetelu.

Ridala valla privaatsuspoliitika

Asjaajamiskorra ühtsete aluste § 3 lg 4 sätestab, et asutus avaldab oma veebilehel kasutajasõbraliku teabe dokumentides sisalduvate isikuandmete töötlemise kohta asutuses.
Privaatsuspoliitika on informeeriva loomuga dokument asutuse veebilehel, mis annab ülevaate sellest, milliseid isikuandmeid asutuses kogutakse ja millisel eesmärgil neid töödeldakse.

Isikuandmete töötlemine Ridala vallas