Hajaasustuse programmist 2017 rahastatud projektid !

18.07.17
Hajaasustuse programmist 2017 rahastatud projektide nimekiri !
Toimetaja: ANNELI NÕUPUU

Hajaasustuse programm avatud 17.04.2017!

17.04.17

Lääne Maavalitsus annab teada, et  algab hajaasustuse programmi  taotluste vastuvõtt Hanila, Kullamaa, Lihula, Lääne-Nigula, Martna, Noarootsi, Nõva, Ridala ja Vormsi vallas.

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

Toetust saab taotleda hajaasustuspiirkondades asuvate majapidamiste jaoks veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ja autonoomsete elektrisüsteemide rajamiseks.

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes elavad alaliselt selles majapidamises hiljemalt rahvastikuregistri andmete kohaselt 1. jaanuarist 2017, millele nad toetust taotlevad.

 Maksimaalne toetus programmist on ühe majapidamise kohta 6500 eurot, omafinantseering peab kokku moodustama vähemalt kolmandiku projekti kuludest.

Täpsemad tingimused ja taotlusvormid on kättesaadavad EASi veebilehel    ja Lääne Maavalitsuse veebilehel.

Programmdokumendis kehtestatud nõuetele vastavad taotlused tuleb esitada majapidamise asukohajärgsele vallavalitsusele alates 17.04.2017.a ja esitamise viimane tähtpäev on 19.06.2017.a.

Materjalid võta siit  (zip)

 

Lisainfo:
Katrin Saar

E-R kell 8.00-12.00

Telefon 47 24452
e-post katrin.saar@ridala.ee

 

Toimetaja: ANNELI NÕUPUU

Hajaasustuse programmist 2016 rahastatud projektid !

8.09.16
Hajaasustuse programmist 2016 rahastatud projektide nimekiri
Toimetaja: ANNELI NÕUPUU

Hajaasustuse programm avatud 11.04.2016 !

4.07.16

Lääne maavalitsus annab teada, et algab hajaasustuse programmi taotluste vastuvõtt Hanila, Lihula, Lääne-Nigula, Martna, Noarootsi, Nõva, Ridala ja Vormsi vallas.

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

Toetust saab taotleda hajaasustuspiirkondades asuvate majapidamiste jaoks veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ja autonoomsete elektrisüsteemide rajamiseks.

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes elavad alaliselt majapidamises, millele nad toetust taotlevad rahvastikuregistri andmete kohaselt hiljemalt 1. jaanuarist 2016.

Maksimaalne toetus programmist on ühe majapidamise kohta 6500 eurot, omafinantseering peab kokku moodustama vähemalt kolmandiku projekti kuludest.

Täpsemad tingimused ja taotlusvormid on kättesaadavad EASi veebilehel ja Lääne Maavalitsuse veebilehel.

Programmdokumendis kehtestatud nõuetele vastavad taotlused tuleb esitada majapidamise asukohajärgsele vallavalitsusele alates 11.04.2016, esitamise viimane tähtpäev on 13.06.2016.

Lisainfo:
Ülle Jaansalu
Arengu- ja planeeringuosakonna vanemspetsialist
Telefon 472 5617, mobiil 5343 2237
e-post: ulle.jaansalu@laane.maavalitsus.ee

Hajaasustuse programmi raames kohaliku omavalitsuse poolt eelistataud isikute sihtrühma määramine

Taotluste hindamise komisjon

Toimetaja: ANNELI NÕUPUU

Hajaasustuse programmist 2015 rahastatud projektide nimekiri

26.08.15
Hajaasustuse programmist 2015 rahastatud projektide nimekiri
Toimetaja: ANNELI NÕUPUU

Hajaasustuse programm

25.08.15

Hajaasustsue programmi taotluste hindamise komisjon

Hajaasustuse programmi raames kohaliku omavalitsuse poolt eelistatud isikute sihtrühma määramine

Hajaasustuse programmdokument

Lisa -taotlusvorm

Toimetaja: ANNELI NÕUPUU

Hajaasustuse programmi taotlusvoor avatud 16. märtsist 2015

4.03.15

Lääne Maavalitsus annab teada, et  algab hajaasustuse programmi  taotluste vastuvõtt Hanila, Kullamaa, Lihula, Lääne-Nigula, Martna, Noarootsi, Ridala ja Vormsi vallas.

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

Toetust saab taotleda hajaasustuspiirkondades asuvate majapidamiste jaoks veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ja autonoomsete elektrisüsteemide rajamiseks.

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes elavad alaliselt selles majapidamises hiljemalt rahvastikuregistri andmete kohaselt 1. jaanuarist 2015, millele nad toetust taotlevad.

 Maksimaalne toetus programmist on ühe majapidamise kohta 6500 eurot, omafinantseering peab kokku moodustama vähemalt kolmandiku projekti kuludest.

Täpsemad tingimused ja taotlusvormid on kättesaadavad EASi veebilehel: 

http://www.eas.ee/et/avalikule-ja-mittetulundussektorile/avalike-teenuste-arendamine/hajaasutuse-programm/taotlejale  ja Lääne Maavalitsuse veebilehel: http://laane.maavalitsus.ee/et/hajaasustuse-programm.  

 

Programmdokumendis kehtestatud nõuetele vastavad taotlused tuleb esitada majapidamise asukohajärgsele vallavalitsusele alates 16.03.2015.a ja esitamise viimane tähtpäev on 18.05.2015.a.

 

Lisainfo:

Ülle Jaansalu

Arengu- ja planeeringuosakonna

vanemspetsialist

Telefon 4725617; mobiil 53432237

e-post ulle.jaansalu@laane.maavalitsus.ee

 

Toimetaja: ANNELI NÕUPUU

Hajaasustuse programmi 2014-2015 taotlusvoorust toetuse saajate nimekiri

16.07.14

Vaata nimekirja !

Toimetaja: ANNELI NÕUPUU

Hajaasustuse programmi taotlusvoor avatud

8.04.14

Lääne Maavalitsus annab teada, et  algab hajaasustuse programmi  taotluste vastuvõtt Hanila, Kullamaa, Lihula, Lääne-Nigula, Noarootsi, Ridala ja Vormsi vallas.

Programmi eesmärk on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele lastega peredele head elutingimused ning aidata sellega kaasa asustuse püsimisele neis piirkondades. Toetatakse kodumajapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide ja juurdepääsuteedega seotud tegevusi. Juhul kui majapidamine ei ole elektrivõrguga liitunud, toetatakse ka autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi. 

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes elavad alaliselt selles majapidamises, millele nad toetust taotlevad, ja kelle leibkonda kuulub vähemalt üks laps või kuni 35aastane puudega pereliige. 

 Maksimaalne toetus programmist on ühe majapidamise kohta 6500 eurot, omafinantseering peab kokku moodustama vähemalt kolmandiku projekti kuludest.

Taotlusvormid ja täpsemad tingimused on EASi veebilehel: 

http://www.eas.ee/et/avalikule-ja-mittetulundussektorile/avalike-teenuste-arendamine/hajaasutuse-programm/taotlejale ja Lääne Maavalitsuse veebilehel http://laane.maavalitsus.ee/hajaasustuse-programm.

Programmdokumendis kehtestatud nõuetele vastavad taotlused tuleb esitada majapidamise asukohajärgsele vallavalitsusele alates 15.04.2014.a ja esitamise viimane tähtpäev on 16.06.2014.a.

 

Lisainfo:

Ülle Jaansalu

Arengu- ja planeeringuosakonna

vanemspetsialist

Telefon 4725617; mobiil 53432237

e-post ulle.jaansalu@laane.maavalitsus.ee

Toimetaja: ANNELI NÕUPUU

Maapered saavad tänavu 1,5 miljonit eurot koduse taristu väljaehitamiseks

20.03.14

Regionaalminister kinnitas hajaasustuse toetuse programmi tingimused. Toetuse abiga saavad hajaasustuses elavad lastega pered välja ehitada veevärgi ja kanalisatsiooni, teha korda koduõuest suurele teele viiva juurdepääsutee või soetada autonoomseid elektrisüsteeme.

«Maapiirkondades on endiselt palju peresid, kellel pole olnud võimalik tänapäevast veevärki seni välja ehitada või kelle jaoks kevadeti suurele teele jõudmine võib olla tõsine katsumus. Eriti keeruline on olukord siis, kui peres kasvavad ka lapsed,» ütles regionaalminister Siim Kiisler.

Kui varasematel aastatel sai toetust ainult veesüsteemide väljaehitamiseks, siis möödunud aastal laiendati programmi ulatust ka kanalisatsioonisüsteemidele, juurdepääsuteedele ja elektrisüsteemidele. «Eelmine aasta näitas, et programmi laiendamine oli vajalik ning jätkame ka sel aastal kõigi nende tegevuste toetamist,» selgitas Kiisler.

Toetust saavad taotleda need inimesed, kelle leibkonda kuulub vähemalt üks alaealine laps või puudega noor. Toetust saab taotleda elukohale, kus pere on elanud vähemalt selle aasta algusest.

Toetusprogrammile on tänavu eraldatud 1,5 miljonit eurot.

Taotleja omaosalus on vähemalt kolmandik projekti maksumusest, millele riik ja kohalik omavalitsus lisavad kumbki omalt poolt kolmandiku, kokku kuni 6500 eurot. Oluline on ka, et projekti tulemus ei oleks poolik vaid jõuaks tervikliku lahenduseni. Näiteks peab projekti lõpptulemusena olema joogivesi kättesaadav, juurdepääsuteele peab ligi saama aasta läbi või peab olemas olema leibkonna vajadustele vastav elektrisüsteem. Projekti elluviimiseks on aega maksimaalselt 15 kuud.

Taotlusvoorude toimumise aja kuulutavad välja maavalitsused ning taotlused tuleb esitada kohalikku omavalitsusse, kus jagatakse ka infot ja nõu taotlemise kohta. Taotlusvooru saavad maavalitsused välja kuulutada nii pea, kui on selgunud vallad, mis on valmis sel aastal programmis osalema. Kõige hiljem saab maavalitsus programmi avatuks kuulutada 5. augustil.

Möödunud aastal esitati hajaasustuse programmist toetuse saamiseks 719 taotlust, rahastati neist 622. Kokku on hajaasustuse programmide abiga saanud vajaliku investeeringu teha üle 3500 pere.

Hajaasustuse programm

Toetuse saajate nimekiri 2013-2014

Ridala Vallavalitsuse "Hajaasustuse programmi" taotluste hindamise komisjoni moodustamine

1.03.14

Hajaasustuse programmi taotlusvoor avatud

1.03.14

Lääne Maavalitsus annab teada, et algab hajaasustuse programmi  taotluste vastuvõtt Hanila,  Kullamaa, Martna, Ridala, Taebla ja Vormsi vallas.

Programmi eesmärk ja toetatavad tegevused:
Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele lastega peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

Eesmärgi saavutamiseks toetatakse programmist majapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

Toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude loetelu ning taotlemise tingimused leiate regionaalministri 07. juuni 2013 käskkirjast nr 1-4/104 „Hajaasustuse programm", mis on kättesaadav EAS –i veebilehel ja Lääne Maavalitsuse veebilehel.

 

Programmdokumendis kehtestatud nõuetele vastavad taotlused tuleb esitada majapidamise asukohajärgsele vallavalitsusele alates 01.08.2013.a  ja esitamise viimane tähtpäev on 01.10.2013.a.

Informatsioon taotlejale EAS-i veebilehel.


Lisainfo:
Ülle Jaansalu
Arengu- ja planeeringuosakonna
Vanemspetsialist
Telefon 4725617; mobiil 53432237
e-post ulle.jaansalu@laane.maavalitsus.ee

Hajaasustuse programm 2013-2014

1.03.14

07.06.2013. a. kinnitas regionaalminister Hajaasustuse programmi 2013-2014 programmdokumendi. Võrreldes eelnevatel aastatel rakendatud Hajaasustuse veeprogrammiga on programmdokumendis olulisi muudatusi. Lisaks veesüsteemide rajamisele saab küsida toetust kanalisatsioonisüsteemide ja juurdepääsuteede rajamiseks. Samuti toetatakse autonoomsete elektrisüsteemide väljaarendamist, näiteks isikliku elektrigeneraatori paigaldamist, päikesepatarei või muu iseseisva elektrisüsteemi rajamist. Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele lastega peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades. Toetuse taotlejaks saavad programmi raames olla füüsilised isikud kes vastavad kõigile järgmistele nõuetele:
•    taotleja alaline elukoht on majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse;
•    taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult vähemalt taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist alates kuni toetuslepingu sõlmimiseni majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse;
•    taotleja leibkonda kuulub vähemalt üks taotluse esitamise hetke seisuga kuni 18-aastane isik, kelle alaline elukoht on majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse ning kelle elukoht rahvastikuregistri andmete kohaselt on katkematult vähemalt taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist alates kuni toetuslepingu sõlmimiseni majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.
Hajaasustuse korterelamute puhul toetatakse investeeringuid juhul, kui vähemalt 50% korterelamus alaliselt elavatest leibkondadest vastavad eelpool loetletud nõuetele.
Projekti maksimaalne toetus ühe majapidamise kohta on 6500 eurot.
Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33,33 % projekti abikõlblikest kuludest.  
Projekti elluviimise ajaline kestus on 15 kuud.
Taotlusi saab vallavalitsusele hakata esitama pärast taotlusvooru väljakuulutamist. Taotlusvooru kuulutab välja maavalitsus. Taotlusvooru avamise info ilmub maakonnalehes, maavalitsuse ja kohalike omavalitsuste veebilehtedel.

 

Maapered saavad regionaaltoetuse abiga kodutee korda

1.03.14

Alates aastast 2013 saavad hajaasustusega piirkondades elavad maapered kuni 6500 eurot toetust lisaks veevärgi väljaehitamisele ka kodutee kordategemiseks ning elektrit tootvate seadmete soetamiseks.

Reedel kinnitas regionaalminister hajaasustuse toetuse muudatused, millega laiendatakse toetatavaid tegevusi. Lisaks veesüsteemide rajamisele saab küsida toetust kanalisatsioonisüsteemide ja juurdepääsuteede rajamiseks. Samuti toetatakse autonoomsete elektrisüsteemide väljaarendamist, näiteks isikliku elektrigeneraatori paigaldamist, päikesepatarei või muu iseseisva elektrisüsteemi rajamist.

„Paljud ei kujuta ilmselt ettegi, mis tähendab, kui vett pead kaevult tooma või kevadel autoga suure tee peale jõudmisel ei tea kunagi, kas jääd kinni või ei jää. Samas on nende asjade korda tegemine tihtipeale ühe pere eelarve jaoks liiga suur väljaminek," selgitas regionaalminister Siim Kiisler, miks on tarvis hajaasustuste toetusprogrammi.

Toetust saavad taotleda need inimesed, kelle leibkonda kuulub vähemalt üks alaealine laps. Toetust saab taotleda elukohale, kus pere on elanud vähemalt taotluse esitamise aasta algusest. Toetusprogrammile on eraldatud kokku ligikaudu 1,5 miljonit eurot.

Taotleja peab omalt poolt panustama vähemalt kolmandiku kogu projekti maksumusest, millele riik ja kohalik omavalitsus lisavad kumbki omalt poolt kolmandiku, kokku kuni 6500 eurot. Oluline on ka, et projekti tulemus ei oleks poolik vaid jõuaks tervikliku lahenduseni. Näiteks peab projekti lõpptulemusena olema  joogivesi  kättesaadav, juurdepääsuteele peab ligi saama aasta läbi või peab olemas olema leibkonna vajadustele vastav elektrisüsteem. Projekti elluviimiseks on aega maksimaalselt 15 kuud.

Toetuse taotlusvoorud kuulutavad välja maavalitsused ning  inimene saab toetust taotleda kohalikust omavalitsusest, kus jagatakse ka infot ja nõu taotlemise kohta.