Ametiisikute palgaandmed

4.02.16

Lähtudes avaliku teenistuse seaduse §-dest 65  avalikustatakse asutuse veebilehel ametnike põhipalgad 1. mai seisuga:

Ametikoht Eesnimi Perekonnanimi Ametniku koormus ametkohal Põhipalk
Vallavanem Toomas Schmidt 1,0 1 559,00
Abivallavanem Helen  Koppa 1,0 1 289,00
Ehitusnõunik Aivar Sein 1,0 1 050,00
Vallasekretär Igor Pogodin 1,0 1 108,00
Registripidaja-referent Kaire  Viiluste 1,0 914,00
Sotsiaalnõunik Riina  Roosiväli 1,0 908,00
Kultuuri-ja haridusnõunik Maire  Vilbas 1,0 982,00
Majandusnõunik Ailar  Ladva 1,0 1050,00
Vallasekretäri abi Anneli  Nõupuu 1,0 950,00
Lastekaitse ja noorsootööspetsialist Urve Sarapik 1,0 887,00

 

Ridala Vallavalitsuse palgajuhend ja ametnike palgaandmed on avalikustatud vastavalt Avaliku teenistuse seaduse paragrahvile 65. Ridala Vallavalitsuse palgajuhend on kinnitatud vallavolikogu poolt.

Ridala Vallavalitsuse palgajuhend.

Vastavalt avaliku teenistuse seaduse paragrahvile 119 avalikustatakse alates 2015. aastast ametnike palgaandmed avaliku teenistuse kesksel veebilehel."