Ilmateade

Ridala vald Facebook'is

 

Uudised ja teated

Tähtsad teated

23.11.15
24.11.-25.11.2015 lastekaitse ja noorsootööspetialist Urve Sarapik ja sotsiaalnõunik Riina Roosiväli viibivad  lastekaitse seaduse tutvsutaval seminaril.
Abivallavanem Helen Koppa viibib alates 14.09.2015 haiguslehel. 
Abivallavanemat Helen Koppat asendab ehitusnõunik Aivar Sein.
Toimetaja: ANNELI NÕUPUU

Ridala vald

Ridala vald asub Lääne maakonnas ja ümbritseb rõngasvallana maakonnakeskust Haapsalut.
Lisaks Haapsalule on vallal ühispiir Lääne-Nigula ja Martna vallaga.
Ridala valla pindala on 253,4 km² ning põhja, lääne ja lõunapiiriks on meri. Valla koosseisu kuulub ka 78 saart, millest suurim on Tauksi.
Ridala vallas asub 56 küla ja 2 alevikku, kus elab 3353 elanikku (01.01.2015)
Tähtsamatest teedest läbivad Ridala valda kaks riigimaanteed: Ääsmäe-Haapsalu-Rohuküla põhimaantee ja Haapsalu-Laiküla tugimaantee.
Valla territooriumil on ka Rohuküla sadam, mille kaudu peetakse praamiühendust Vormsi ja Hiiumaaga.