Ilmateade

Ridala vald Facebook'is

 

KOHALIKU OMAVALITSUSE VALIMINE 2017

21.11.17

Valimisringkonna nr 1 valimisinfo

Eelhääletamine maakonnakeskuses Posti 3 – Haapsalu Kultuurikeskus

05. – 08.oktoober 2017 kell 12.00-20.00

Hääletada saavad kõik Eesti Rahvastikuregistris olevad inimesed

Jaoskonnas hääletamine

Valimisjaoskond nr 1 – Posti 3 (Haapsalu Kultuurikeskus), tel 5887 3529

Eelhääletamine 09. -11.oktoober 2017 kell 12.00-20.00

Eelhääletamisele päevadel korraldab lisaks eelhääletamisele ainult valija asukohas, kinnipidamiskohas, haiglas ja ööpäevases hoolekandeasutuses hääletamist

Valimispäev 15.oktoober 2017  - hääletamine kell 9.00-20.00

Saavad hääletada ka valijad, kelle aadressiks rahvastikuregistris on Haapsalu linn.

Valimisjaoskond nr 2 – Kastani 7 (Haapsalu Muusikakooli saal), tel 5887 3547

Eelhääletamine 09.-11. oktoober 2017 kell 12.00-20.00 Posti 3 (Haapsalu Kultuurikeskus)

Valimispäev 15.oktoober 2017 – hääletamine kell 9.00-20.00 Kastani 7 (Haapsalu Muusikakooli saal)

Valimisjaoskond nr 3 – Lihula mnt 12 (Haapsalu Nikolai Kool), 5887 3565

Eelhääletamine 09. -11. oktoober 2017 kell 12.00-20.00 Posti 3 (Haapsalu Kultuurikeskus)

Valimispäev 15.oktoober 2017 – hääletamine kell 9.00-20.00 Lihula mnt 12 (Haapsalu Nikolai Kool)

Valimisjaoskond nr 4 – Kooli 4, Panga küla, Ridala vald, tel 5887 3579 

Eelhääletamine 09.-11. oktoober 2017 kell 12.00-20.00

Valimispäev 15.oktoober 2017 – hääletamine kell 9.00-20.00

Valimisjaoskond nr 5 – Lossi 4, Uuemõisa alevik, Ridala vald, 5887 3593

Eelhääletamine 09. -11. oktoober 2017 kell 12.00-20.00

Eelhääletamisele päevadel korraldab lisaks eelhääletamisele ainult valija asukohas, kinnipidamiskohas, haiglas ja ööpäevases hoolekandeasutuses hääletamist

Valimispäev 15.oktoober 2017  - hääletamine kell 9.00-20.00

Saavad hääletada ka valijad, kelle aadressiks rahvastikuregistris on Ridala vald.

Haapsalu linna valimiskomisjon

Maakonna valimisjuhi 22.08.2017 otsus nr 1

Haapsalu linna valimiskomisjoni moodustamine  /Ridala Vallavolikogu 23.05.2017 otsus nr 232/

Haapsalu linna valimiskomisjoni 12.06.2017 protokoll nr 1

Haapsalu linna valimiskomisjoni 12.06.2017 otsus nr 1   /Haapsalu linna valimiskomisjoni

esimehe ja aseesimehe valimine/

Haapsalu linna valimiskomisjoni 12.06.2017 otsus nr 2  /Linna valimiskomisjoni tööaja määramine/

Haapsalu linna valimiskomisjoni 21.08.2017 protokoll nr 2

Haapsalu linna valimiskomisjoni 21.08.2017 otsus nr 3 /15.10.2017 toimuvateks valimisteks

Haapsalu ja Ridala valimisliidu „HARI" registreerimine/

Haapsalu linna valimiskomisjoni 24.08.2017 protokoll nr 3

Haapsalu linna valimiskomisjoni 24.08.2017 otsus nr  nr 4 /15.10.2017 toimuvateks valimisteks

valimisliidu Meie Inimesed registreerimine/

Haapsalu linna valimiskomisjoni 08.09.2017 protokoll nr 4

Haapsalu linna valimskomisjoni 08.09.2017 otsus nr 5 /15. oktoobril 2017.aastal toimuvateks Haapsalu Linnavolikogu valimisteks esitatud kanditaatide registreerimine valimisringkonnas nr. 1/

Haapsalu linna valimiskomisjoni 21.09.2017 protokoll nr 5

Haapsalu linna valimiskomisjoni 21.09.2017 otsus nr 6 /15. oktoobril 2017.aastal toimuvateks Haapsalu Linnavolikogu valimisteks jaoskonnakomisjonide moodustamine/

Haapsalu linna valimiskomisjoni 16.10.2017 protokoll nr 7

Haapsalu linna valimiskomisjoni 23.10.2017 protokoll nr 8

Haapsalu linna valimiskomisjoni 23.10.2017 otsus nr 7 /Haapsalu Linnavolikogu liikmete registreerimine/

Haapsalu linna valimiskomisjoni 23.10.2017 otsus nr 8  /Haapsalu Linnavolikogu asendusliikmete registreerimine/

Haapsalu linna valimiskomisjoni 23.10.2017 otsus nr 9 /Lisamandaatide registreerimine/

Haapsalu linna valimiskomisjoni 30.10.2017 protokoll nr 9

Haapsalu linna valimiskomisjoni 30.10.2017 otsus nr 10 /Haapsalu Linnavolikogu esimehe valimine/

Haapsalu linna valimiskomisjoni 01.11.2017 protokoll nr 10

Haapsalu linna valimiskomisjoni 01.11.2017 otsus nr 11 /Muudatused Haapsalu Linnavolikogu koosseisus/

Haapsalu linna valimiskomisjoni 06.11.2017 protokoll nr 11

Haapsalu linna valimiskomisjoni 06.11.2017 otsus nr 12 /Muudatused Haapsalu Linnavolikogu koosseisus/

Haapsalu linna valimiskomisjoni 07.11.2017 protokoll nr 12

Haapsalu linna valimiskomisjoni 07.11.2017 otsus nr 13 /Muudatused Haapsalu Linnavolikogu koosseisus/

Haapsalu linna valimiskomisjoni 09.11.2017 protokoll nr 13

Haapsalu linna valimiskomisjoni 09.11.2017 otsus nr 14 /Muudatused Haapsalu Linnavolikogu koosseisus/

Haapsalu linna valimiskomisjoni 13.11.2017 protokoll nr 14

Haapsalu linna valimiskomisjoni 13.11.2017 otsus nr 15 /Muudatused Haapsalu Linnavolikogu koosseisus/

Haapsalu linna valimiskomisjoni 16.11.2017 protokoll nr 15

 

Hävitamisakt

Valimiste infolehele

Toimetaja: ANNELI NÕUPUU