Haridus ja kultuur

15.02.14

Esimene mõisakool avati Ungrus 1762. aastal.
1787. a Georg von Browne koolipatendiga nõuti, et igas kihelkonnakeskuses tegutseks kihelkonnakool ja mõisakogukonnas mõisa– ehk külakool. Ridala pastori ja praosti Jacob Heinrich Schlepegrelli aruande järgi Provintsiaal Konsistooriumi Tallinna Haldurkonnale töötas Ridala kihelkonnas 1787. a Ridala kihelkonnakool, mille juurde kuulusid Parila mõisa, Vilkla küla ja Ridala pastoraadi talupojad.
Talurahvakoolid olid järgmistes mõisates:

  1. Kiideva mõisal ühes Puise küla talumajas
  2. Sinalepa mõisal ühes eluhoones
  3. Mäemõisa mõisal ühes eluhoones
  4. Asuküla ja Käbla mõisal Laugatal, Asuküla karjamõisas.

19. sajandil, pärast uue talurahvaseaduse kehtima hakkamist võib rääkida juba kujunevast koolivõrgust. Aastail 1856–1885 muutusid koolid ulatuselt ja õppekavadelt ühtlasteks kolmeaastasteks vallakoolideks. 19. saj keskel töötasid Ridala kihelkonnas 11 kooli:
Asuküla vallas: Kiltsi (1848), Ungru (1855) ja Uuemõisa (1858);
Sinalepa vallas: Allika (1862), Kiideva (1867), Mäemõisa (1855), Parila (1858), Puise (1865) ja Sinalepa (1855);
Võnnu vallas: Saanika (1866) ja Võnnu (1845).

Esimesed seltsieluilmingud ilmnevad Ridala kihelkonnas 1890. aastatel.
31. juulil 1894 oli esimene ilmalik kontsert ja näitemäng Sinalepa vallamajas. Kontserdis kanti ette 5 laulu ja 2 näitemängu: "Teie käsu peale härra leitnant" ja "Kolmevõrdsed pulmad". Vaatama oli kogunenud 135 inimes.
Ajaleht "Olevik" kirjutas toimunust:

"Rahvas oli nii uudishimuline, et eijõudnud naeru pidada, misläbi mõned kuulajad ja ka näitlejad segatud saivad.Näitemängu oli vaatama tulnud ka mõned aadelihärrad".
Sama sündmust kajastab ka ajaleht "Sakala": "…… see annab lootust, et Ridala mängul ja laulul tulevikku on ja et mäng ja laul jõudsal sammul aitavad koolide kõrval haridust edendada."

Laulu-, näitemängu- ja pillikoore loodi hoogsalt kõikjal.
1930-ndatel saab ka Ridalas alguse hoogne majandusseltside asutamine. Luuakse tuletõrje-, vastastikuse majandusabi–, põllumeeste– jm seltse, ühinguid ja ühistuid. Asutatakse maanoorte ringe, korraldatakse kursusi ja seltsiõhtuid.