Isikliku abivahendi kaart

25.01.16
Alates 1. jaanuarist 2016 väljastavad abivahendi kaarte Sotsiaalkindlustusameti teenindused. 

Soodustingimustel tehniliste abivahendite ostmist, laenutamist või nendega seotud teenuste kompenseerimist võivad taotleda:

  • lapsevanemad või eestkostja lapsele
  • tööealised isikud, kellel on tuvastatud töövõime kaotus alates 40% (kuulmispuude puhul alates 30 db) või on määratud puude raskusaste
  • insuliini süstivad diabeetikud glükomeetrite ostmiseks
  • vanaduspensioniealised isikud, kellel abivahend võimaldab parandada toime-tulekut
  • isikud, kellel on rinnavähi tagajärjel eemaldatud rind

Abivahendi vajaduse määramine:

  • Tehniliste väikeabivahendite korral määrab abivahendi vajaduse perearst või mõni teine raviarst
  • Keerulisemate tehniliste abivahendite ning üle 1278,23 eurot maksvate proteeside taotlemise korral määrab abivahendi vajaduse eriarst või rehabilitatsiooniasutus.
  • Abivahendi vajadust tõendab arstitõend või rehabilitatsiooniplaan, millele on märgitud vastava abivahendi vajadus.

Isikliku abivahendi kaardi (IAK) väljastamine:

Esmakordsel soodustingimustel tehniliste abivahendite ostmiseks, laenutamiseks või nendega seotud teenuste esmakordse kompenseerimise taotlemiseks pöördub taotleja elukohajärgsesse omavalitsusse.

Pöördumine ettevõttesse:

Pärast isikliku abivahendi kaardi saamist pöördub taotleja abivahendeid väljastavasse ettevõttesse, asutusse või organisatsiooni. Ettevõte müüb, laenutab või valmistab abivahendi pärast omaosaluse tasumist, ning teeb vastavad kanded IAK-ile.

Tehnilisi abivahendeid soodustingimustel müüvad ja laenutavad ettevõtted peavad abivahendi müümisel või laenutamisel tagama kliendile abivahendi sobitamise, kohandamise ning esmase kasutamise ja hooldamise õpetamise.