HAAPSALU LINNAVOLIKOGU I KOOSSEISU 2. ISTUNGI K U T S E

3.11.17

Haapsalu Linnavolikogu teine istung toimub 03. novembril 2017.a kell 14.00 Haapsalu Linnavalitsuse hoone III korruse saalis Posti 34, Haapsalu alljärgneva päevakorraga:

Päevakord:

1. Haapsalu linna põhimäärusest lähtumine.
2. Haapsalu Linnavolikogu revisjonikomisjoni liikmete arvu kinnitamine ja komisjoni liikmete valimine.
3. Haapsalu Linnavolikogu revisjonikomisjoni esimehe, aseesimehe ja liikmete valimine.
4. Haapsalu Linnavolikogu planeeringu- ja kommunaalkomisjoni, eelarve- ja rahanduskomisjoni, sotsiaal- ja õiguskomisjoni ning haridus- ja kultuurikomisjoni liikmete arvu kinnitamine.
5. Haapsalu Linnavolikogu planeeringu- ja kommunaalkomisjoni, eelarve- ja rahanduskomisjoni, sotsiaal- ja õiguskomisjoni ning haridus- ja kultuurikomisjoni esimeeste ja aseesimeeste valimine.
6. Haapsalu linnapea valimine.