RIDALA VALLAVOLIKOGU VII KOOSSEISU 36. ISTUNGI K U T S E

8.02.17

Ridala Vallavolikogu VII koosseisu 36. istung toimub teisipäeval, 14. veebruaril 2017. a Uuemõisa mõisahoones algusega kell 16.00.

PÄEVAKORD:

1. Määrus - Ridala Vallavolikogu 2. veebruari 2016. a määruse nr 50 „Ridala valla haridusasutuste juhtide ja õpetajate töötasustamise alused" muutmine.

Ettekandja Maire Vilbas.

Eelnõu, kehtiv määrus

2. Määrus - 2017. a riigieelarvest vallaeelarvesse hariduskuludeks määratud eraldiste jaotus.

Ettekandja Maire Vilbas.

Eelnõu, hariduskulude jaotus

3. Otsus - Koolilõuna kulude katmiseks määratud eraldiste jaotus 2016/2017 õppeaasta II poolaastal ja 2017/2018 õppeaasta I poolaastal.

Ettekandja Maire Vilbas.

Eelnõu

4. Määrus - Ridala Vallavolikogu 13. oktoobri 2015. a määruse nr 41 „Ridala valla eelarvest huvihariduse finantseerimise ja huvitegevuse toetamise kord" muutmine.

Ettekandja Maire Vilbas.

Eelnõu, kehtiv määrus

5.  Otsus - Ridala Vallavolikogu hariduse ja vabaaja komisjoni liikme kinnitamine.

Ettekandja Aime Koit.

Eelnõu, avaldus

6.Määruse "Ridala valla 2017. aasta eelarve vastuvõtmine" eelnõu esimene lugemine.

Ettekandja Helen Koppa.

Eelnõu, tabel, eelarve seletuskiri, seletuskiri tabel ületulevad sihtotstarbelised summad

7. Otsus - Tallinna mnt 88 kinnistu detailplaneeringu algatamine.

Ettekandja Helen Koppa.

Eelnõu, asendiplaan

8. Otsus - Ridala Vallavolikogu 16. septembri 2010. a otsuse nr 72 „Nelgi tn 14 kinnistu detailplaneeringu algatamine" kehtetuks tunnistamine.

Ettekandja Helen Koppa.

Eelnõu,  DP algatamine ja lähteseisukoht, avaldus

9. Informatsioon.

9.1. Õigusabi teenus.

Ettekandja Helen Koppa.

9.2. Ülevaade: Panga spordihoone ehitamine ja Uuemõisa mõisahoone renoveerimine.

Ettekandja Helen Koppa.

9.3. Kiltsi tööstusala maade omandamine riigivara seaduse alusel.

Ettekandja Helen Koppa.

9.4. PKT Uuemõisa tööstusala taotlus.

Ettekandja Helen Koppa.

9.5.  Jõe kinnistul asuva Linna tee aluse maa omandamine.

Ettekandja Ailar Ladva.

Jõe teeosa, Jõe kinnistu

 

Olev Peetris

Volikogu esimees