RIDALA VALLAVOLIKOGU VII KOOSSEISU 37. ISTUNGI K U T S E

15.03.17

Vallavolikogu VII koosseisu 37. istung toimub teisipäeval, 21. märtsil 2017. a Uuemõisa mõisahoones algusega kell 16.00.

PÄEVAKORD:

1.             Otsus - Ridala valla osalemine Sihtasutuses Lääne-Eesti arenduskeskus.

Ettekandja Helen Koppa.

Eelnõu, pöördumine SA loomiseks, sihtasutuse asutamisotsus, SA Lääne Eesti Arenduskeskuse põhikirja eelnõu

2.             Määruse "Ridala valla 2017. aasta eelarve vastuvõtmine" eelnõu teine lugemine.

Ettekandja Helen Koppa.

Eelnõu, tabel,  2017. aasta eelarve seletuskiri, seletuskiri tabeli ,

3.             Otsus - Ridala vallale kuuluvale kinnistule Imatra Elekter AS-i kasuks isikliku kasutusõiguse seadmine.

Ettekandja Igor Pogodin.

Eelnõu, taotlus, asendiplaan

4.             Otsus - Kinnistu registriosa nr 5650650 otsustuskorras võõrandamine.

Ettekandja Igor Pogodin.

Eelnõu, avaldus, maa munitsipaalomandisse andmise korraldus, maa maksustamishinna akt, Puraviku tee 2a asendiplaan

5.       Informatsioon.

5.1.    Eesti Kirikute Nõukogu taotlus.

Ettekandja Helen Koppa.

Taotlus

5.2.    PKT Uuemõisa tööstusala taotlus.

Ettekandja Helen Koppa.

5.3.    Koduhooldaja töökohast.

Ettekandja Helen Koppa.

 

Olev Peetris

Volikogu esimees