RIDALA VALLAVOLIKOGU VII KOOSSEISU 40. ISTUNGI K U T S E

12.07.17

Vallavolikogu VII koosseisu 40. istung toimub teisipäeval, 18. juulil 2017. a Mägari külas Asuküla seltsimajas algusega kell 16.00.

PÄEVAKORD:

1.             Asuküla seltsitegevusest.

Ettekandja Imbi Sildaru.

2.             Otsus - Kinnistu registriosa nr 1955232 otsustuskorras võõrandamine.

Ettekandja Ailar Ladva.

Eelnõu, avaldus

3.             Otsus - Ridala vallale kuuluvale kinnistule registriosa numbriga 5695450 Imatra Elekter AS-i kasuks isikliku kasutusõiguse seadmine.

Ettekandja Igor Pogodin.

Eelnõu, plaan 1, plaan 2, taotlus

4.             Otsus - Ridala vallale kuuluvale kinnistu registriosa numbriga 1447532 Imatra Elekter AS-i kasuks isikliku kasutusõiguse seadmine.

Ettekandja Igor Pogodin.

Eelnõu, plaan, taotlus

5.             Otsus - Sundvalduse seadmine tehnovõrgu talumiskohustuse kehtestamiseks Imatra Elekter AS kasuks.

Ettekandja Igor Pogodin.

Eelnõu, väljavõte projektist, Põldotsa detailplaan, plaan 1, plaan 2, avaldus

6.             Otsus - MTÜ-ga Pusku Lauter sõlmitud lepingu tähtaja pikendamine.

Ettekandja Helen Rammu.

Eelnõu, avaldus

7.             Informatsioon.

7.1.    KÜ Rannaääre ettepanek.

Ettekandja Ailar Ladva.

Ettepanek, asendiplaan

7.2.    Tänavavalgustuse hange.

Ettekandja Ailar Ladva.

7.3.    Eakate pansionaadi ehitamine Panga külas.

Ettekandja Helen Rammu.

7.4.Spordihoone ehitus Panga külas.

Ettekandja Helen Rammu.

7.5.    Uuemõisa mõisahoone.

Ettekandja Helen Rammu.

7.6.    Puise sadam.

Ettekandja Helen Rammu.

 

 

Olev Peetris

Volikogu esimees