Jäätmealased nõuanded

20.12.16
 

Jäätmekoguste ja jäätmete ohtlikkuse vähendamine:
-        Eelista tooteid, mis ei sisalda ohtlikke aineid või mis on valmistatud taastuvate loodusvarade baasil;
-        Eelista tagastuspakendeid ühekorrapakenditele: plastpudelite, tetrapakendite ja metallpurkide asemel osta klaaspudeleid;
-        Kasutatud paberilehe puhas pool kõlbab mustandite kirjutamiseks ja koduse majapidamise ning lastel koolitööde tegemise tarbeks;
-        Kui võimalik, harju kasutama arvutit ning elektroonilist posti – iga kirja ja dokumenti ei pea välja trükkima. Kui vaja, salvesta elektroonilised kirjad arvuti kõvakettale;

Jäätmete taaskasutamine:
-        Eelista taaskasutatud materjalist tooteid;
-        Mõtle järele, milliseid jäätmeid võiks ahjus ära kütta, kas neid oleks võimalik kasutada kodus ahjus.

Põletada ei tohi neid materjale, mida on kemikaalidega töödeldud. Ka plastmaterjali põletamine rikub ahju ja õhku!

Jäätmete tekke vältimine:
-        Jäätmete tekke vältimine algab juba tarbimise vähendamisest ja kauba valikust. Kauba valimisel tuleks eelistada seda, millel vähem taarat ümber – on odavam, kergem ja keskkonnasõbralikum. Võimaluse korral osta pakendamata kaupa.
-        Vali võimalikult vastupidavad ja parandamiskõlblikud tooted.
-        Ära osta allahindlustelt "tagavaraks" asju, mida sa tegelikult ei vaja.
-        Kilekoti asemel saab kasutada riidest või paberist kotti.
-        Kui reklaambukletid ummistavad postkasti (kriitpaber on keskkonnavaenulik, raskesti töödeldav ega põle ahjus), helista postkontorisse ja palu neid mitte enam saata – sul on õigus ise oma tarbimise üle otsustada
-        Eramaja omanikud komposteerige kõik teie poolt tekkivad orgaanilised jäätmed nagu ajajäätmed, puulehed jne.

 

Toimetaja: ANNELI NÕUPUU

Jäätmemajandus Ridala vallas perioodil 01.01.2017 – 31.12. 2019

20.12.16

01.jaanuarist 2017 jätkab jäätmete teenuse osutamist Haapsalu linnas ja Ridala vallas Ragn-Sells AS. Allpoolt leiate olulist infot uue korraldatud jäätmeveo perioodi kohta

Loe edas siit !

 

Toimetaja: ANNELI NÕUPUU
2.04.14

Korraldatud jäätmevedu Ridala vallas perioodil: 01.09.2013-31.05.2016

Jäätmeliigid: Olmejäätmed, papp ja paber, suurjäätmed, ohtlikud jäätmed

Hinnakiri ja leping

Soovite tihedamat tühjendussagedust või uut konteinerit

Soovite tihedamat tühjendussagedust, uut konteinerit või muud infot seoses korraldatud jäätmeveoga, siis helistage 15155 või saatke e-mail haapsalu@ragnsells.ee

Soovite jäätmeveost vabastust

Kui aadressil puudub elu- või äritegegevus, siis on võimalik taotleda korraldatud jäätmeveost vabastust. Vabastuse taotlemiseks pöörduge Ridala Vallavalitsuse poole e-maili teel info@ridala.ee või helistage 472 44 40

Blanketid

Pakendikonteinerite tühjendusgraafik jäätmemajades:

Haeska, Herjava, Liivaküla, Asuküla Seltsimaja, Mägari, Puise, Üsse, Kiideva

Tänavakonteinerite tühjendussagedus:

Kiideva, Uuemõisa (1), Uuemõisa (2), Uuemõisa (3), Uuemõisa (4), Uuemõisa (5), Uuemõisa (6), Uuemõisa (7), Uuemõisa (8), Uuemõisa (9), Uuemõisa (10), Uuemõisa (11), Uuemõisa (12), Uuemõisa (13), Herjava (1), Herjava (2), Herjava (3), Jõõdre (1), Jõõdre (2), Jõõdre (3), Sinalepa bussipeatus, Tallinna mnt (1), Tallinna mnt (2), Tallinna mnt (3)

Toimetaja: ANNELI NÕUPUU

Läänemaa Jäätmejaama vastuvõtuajad alates 01.06.2013

1.04.14

Läänemaa Jäätmejaam

Aadress: Pullapää, Kiltsi küla, Ridala vald, Läänemaa
Avatud: E-R 9.00-16.00, L 9.00-14.00

 

Lisainfo:

Jäätmejaama operaator OÜ Feralmet, e-post info@feralmet.ee

tel 472 9142

 

Külasta kodulehte: OÜ Feralmet

Korraldatud jäätmevedu alates 01.09.2013

1.04.14

Head Ridala valla elanikud!
Kahe Läänemaa omavalitsuse – Haapsalu linna ning Ridala valla veopiirkonnad on jäätmehoolduse paremaks korraldamiseks koondatud ühtseks veopiirkonnaks, kus läbiviidud hanke tulemusena teostab Ragn-Sells AS jäätmeveoteenuseid perioodil 01.09.2013 – 31.05.2016.
Korraldatud jäätmeveoga on hõlmatud olme-, paberi-, suur- ja ohtlikud jäätmed.
Ridala valla jäätmevaldajate registrisse kantud aastaringsetele  jäätmevaldajatele saadetakse hiljemalt  kaks nädalat enne jäätmeveo teenuse osutamise algust (01.09.2014) registris olevale postiaadressile pakett, mis sisaldab teavituskirja, eeltäidetud lepingut ja lepingu lisa kahes eksemplaris, veograafikut ning hinnakirja. Hooajalistele jäätmevaldajatele (suvemajade omanikud/kasutajad)  saadetakse sama pakett vahetult enne 2014. aasta II kvartali algust.  
Teavituskiri sisaldab täpsemat infot korraldatud jäätmeveo tingimuste kohta – jäätmemahuti minimaalne suurus ja sagedus, kuidas ja kuhu tagastada leping, kuidas saada vabastust jäätmeveost jms.
Haapsalu – Ridala veopiirkonnas asuvate ühismahutite kasutajatega sõlmitud praegused kokkulepped kehtivad ka edaspidi, kuid Ragn-Sells saadab uue lepingu allkirjastamiseks vaid ühismahutite kasutajate esindajale.
Jooksvat infot jagame Ridala valla veebilehe www.ridala.ee keskkonnakaitse leheküljel.

Kaunist suve!
Ragn-Sells AS

Ragn-Sells AS

Haapsalu teenindusbüroo

Aadress: Lihula mnt 20, 90510
Haapsalu infotelefon: 15 155
Faks: 472 0161
E-post: haapsalu@ragnsells.ee
Avatud: E-R 8.00-17.00.

Veolia Keskkonnateenused AS'i Läänemaa klienditeeninduspunkt

1.03.14

Aadress: Nurme tn 2, Haapsalu, Läänemaa
Avatud: E-N 8:00-16:30, lõuna 12:00-12:30

Lisainfo:
telefon: 1919
e-post: laanemaa@veolia.ee