Ohvriabi – kui tunnete, et vajate abi

1.03.14

Vägivalla või halva kohtlemise ohvriks sattunud inimene on sageli segaduses ega oska oma murega kuhugi pöörduda.
Riiklik tasuta ohvriabiteenus ongi loodud selleks, et pakkuda abivajajale emotsionaalset tuge ja esmast nõustamist ning juhatada ta vajalikku teenust osutava asutuse või spetsialisti juurde. Seejuures saab ohvriabitöötaja juhendada ja abistada teiste asutustega suhtlemisel, aidata dokumente vormistada, pakkuda tugiisikuteenust nii kohtus kui ka kohtuvälises menetluses. Ohvriabikeskuses aidatakse leida lahendusi vastavalt konkreetsele juhtumile ning ei ole mingeid piire, kellele on ohvriabiteenus ette nähtud ja kellele mitte. Kõrvuti vägivalla ohvritega on ohvriabikeskusesse nõu ja abi saamiseks oodatud igaüks, kellele on põhjustatud kannatusi või tekitatud kahju.

Lisainfo:
Sotsiaalkindlustusamet - ohvriabi ja lepitusteenus


Vastuvõtuajad:
esmaspäeval 9.00–12.00 ja 13.00-18.00
kolmapäeval ja reedel 9.00–12.00 ja 13.00-16.00

Tel: 47 41151
GSM: 53402027
e-post: laane.oa@ensib.ee
Lossiplats 4, Haapsalu, Läänemaa

Laura Paadik
peaspetsialist
Sotsiaalkindlustusameti Lääne ohvriabikeskus