Puudega inimese parkimiskaart

1.03.14

Parkimiskaarti saama õigustatud isikud

Parkimiskaart antakse välja isikule, kellel esineb:

  1. keskmisele, raskele või sügavale puude raskusastmele vastav liikumisfunktsioonihäire;
  2. keskmisele, raskele või sügavale puude raskusastmele vastav nägemisfunktsiooni kõrvalekalle;
  3. ajutine liikumisfunktsiooni kõrvalekalle, mis tingib liikumisabivahendi kasutamise või ajutine nägemisfunktsiooni kõrvalekalle.

Parkimiskaart on ette nähtud isikule, kellele Sotsiaalkindlustusamet on määranud keskmisele, raskele või sügavale puude raskusastmele vastava liikumis- või nägemisfunktsiooni kõrvalekalde. Kui puue tuvastatakse, siis tehakse otsus, kus fikseeritakse see, kui pikaks ajaks on puue tuvastatud. Ajutise kõrvalekalde kohta annab teatise pere-või eriarst. Kui tegemist on ajutise liikumisfunktsiooni kõrvalekaldega, on lisatud täiendav kriteerium, mille kohaselt peab kaasnema vajadus kasutada liikumist abistavat tehnilist abivahendit (nt kargud, käimisraam, ratastool jne).

Puudega inimene saab parkimiskaardi kohalikult omavalitsuselt.

Selleks ta esitab:

  • dokumendifoto 3x4 cm
  • sotsiaalkindlustusameti väljastatud puude raskusastme ja lisakulude tuvastamise otsuse ja kui sellel puudub märge, et puuderaskusastme määramise aluseks on kas liikumisfunktsiooni või nägémisfunktsiooni häire, siis täiendavalt ka pere- või eriarsti poolt väljastatud vabas vormis tõendi, mis tõendab, et isikul esineb sotsiaalministri 23.12.2010 määruse nr 90 § 2 lõige (1) kohane liikumis- või nägemisfunktsiooni kõrvalekalle.

Parkimiskaart antakse välja puuet tõendavale dokumendile märgitud puude raskusastme kehtivuse perioodiks, kuid mitte kauemaks kui 5 aastaks. Ajutise liikumis- või nägemisfunktsiooni kõrvalekalde korral antakse parkimiskaart välja funktsiooni kõrvalekalde tõenäolise möödumise perioodiks, kuid mitte kauemaks kui 6 kuuks. Ajutise parkimiskaardi tähtaega pikendatakse täiendavaks 6 kuuks üksnes pere-või eriarstitõendi alusel.

Alates 01. jaanuarist 2011.a rakendus uus kaardi vorm ja väljaandmise tingimused

Muudatused alates 1. jaanuarist 2011:

  • kehtestatakse uus, Euroopa Nõukogu soovitustega kooskõlas olev kaasaegne ning turvaline liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaardi (edaspidi parkimiskaart) vorm.

NB! Sotsiaalministri 19. jaanuari 2001. a määrus nr 15 „Liikumispuudega inimese sõiduki parkimiskaardi väljaandmise tingimused" alusel välja antud parkimiskaardid kehtivad kuni parkimiskaardile märgitud tähtaja möödumiseni. Üleminek uue kujundusega parkimiskaartidele toimub sujuvalt 5 aasta jooksul. Hiljemalt 2015. aastast on kasutusel uue kujundusega kaardid.

Muudatused alates 1. juulist 2011:

  • antakse parkimiskaart isikule tasuta.
  • parkimiskaardi saamiseks peab isik esitama parkimiskaardi saamise õigust tõendava dokumendi, mis on erinevate sihtgruppide puhul erinev. Sihtgrupipõhiste erinevuste põhjuseks on asjaolu, et lähtuvalt „Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seadusest" on tööealiste ja laste ning pensioniealiste isikute puude määramise alused erinevad, mistõttu on ka Sotsiaalkindlustusameti (SKA) väljastatavad dokumendid oma vormilt ja sisult erinevad.
  • kõigil puudega isikutel on parkimiskaardi (v.a. ajutine kaart) saamise aluseks SKA  väljastatud puude raskusastme ja lisakulude tuvastamise otsus.
  • kui tööealistel puudega isikutel on SKA  väljastatud puude raskusastme ja lisakulude tuvastamise otsusel märge keskmisele, raskele või sügavale puude raskusastmele vastava liikumis- või nägemisfunktsiooni kõrvalekalde kohta, ei ole vaja lisa dokumente.