Sündmusi ja fakte

15.02.14

1991

10. mai – asutati eesti erakapitali baasil Ridala valla suurim ettevõte, AS Haapsalu Uksetehas
12. detsember – Eesti Ülemnõukogu otsus Ridala valla taastamise kohta

1992

24. jaanuar – Maavanem Andres Lipstok ja Haapsalu Linnapea Tiit Beeren annavad volikogu teisel istungil üle vallastaatuse tunnistuse

3. aprill – volikogu kinnitas Ridala valla sümboolika - vimpel ja embleem, millele kunstnik oli kavandanud mere, päikese ja maa

3. juuni
– otsustatakse ühendada Ridala Põhikool ja Ridala Lastepäevakodu
– otsustatakse astuda Läänemaa Omavalitsuste Liitu
– otsustatakse viia läbi rahvaküsitlus Uuemõisa alevikus, teemal, kas:
   1) alevik on jätkuvalt valla koosseisus
   2) Haapsalu linna koosseisus
   3) Ridala valla koosseisus osavalla staatuses
Küsitlushetkel elas Uuemõisa alevikus 761 elanikku, vastamiseks jaotati 500 sedelit. Täidetuna tagastati 352 sedelit, milles väljendati seisukohti:
   1) 130
   2) 117
   3) 105

19. november – otsustatakse moodustada Ridala, Sinalepa ja Uuemõisa velskripunktide seadmete ja varade baasil munitsipaalettevõte Ridala Velsker

Selel aastal asutati AS Hapval, AS "Haapsalu Sporthotell", AS Transagent, AS "Võnnu Puit", Saardo Talunike Selts

Huvitavat:
– Ridala valla spordivõistkond käis sõpruskohtumisel Soomes
– päeva maksumus lapsevanemale Ridala lastepäevakodus oli 18.50 rbl.
– pedagoogid on võetud riigipalgale, õpetaja keskmine kuupalk on 1 138 rbl.
– Lubatakse valuutakaubamüük Rohuküla sööklas ja Hiiumaa praami baaris

1993

10. märts – moodustatakse Ridala valla munitsipaalettevõte Ridala Soojus
1. september – Ridala Põhikooli tütarkooli avamine Asukülas

Huvitavat:
– otsustatakase jätta munitsipaalomandisse lennurada koos läänepoolsete angaaride grupiga, üldpindala 15 ha;
– tinglehma hinnaks kehtestatakse 600 EEK
– Jäägrite mäss Pullapääl

1994

23. veebruar – stipediumi saavad esimesed "Ridala koolitähed"
23. aprill – saab alguse igaaastane rahvaspordiüritus Ridala jüriööjooks
01. september – Uuemõisa Algkooli avamine
28. september – likvideeritakse Me Ridala Velsker
08. november – Asuküla mängurühma avamine

Huvitavat:
– võõrväed lahkuvad Eestist

1995

18. veebruar – I valdadevahelised talimängud. Ridala valla 18 sportlast toovad II koha
19. veebruar – alustatakse eakate sünnipäevaõnnitlemisi Vikerraadios
10. märts – luuakse Asuküla Pereklubi
16.märts – asutatakse Ridala Spordiklubi
20. aprill – saab alguse Uuemõisa kooli visiitüritus "Kooliööbik"
5-9. juuni – Ridala valla suureperelaager Mihkli talus
22-23. juuli – Ridala II kodukandipäevad Parilas
1. september – Asuküla Algkooli taasavamine
30. november – avatakse Ridala spordisaal

Asutatakse AS Uuemõisa Teenus

Huvitavat:
– Ridala Vallavolikogu esitab Eesti Vabariigi Riigikogule ja Valitsusele protestikirja raudtee sulgemise pärast

1996

3. märts – sõpruskohtumine võrkpallis Ridala ja Haapavesi valdade vahel
5.- 22. juuni – lastelaager "Muredeta suvekodu Toorakul"
9.-11. august – Ridala III Kodukandipäevad Parilas, Sinalepas ja Võnnus

1997

3. märts – Haapsalu Linnavalitsus taotleb piirimuudatuste algatamist, et liita Haapsalu linnaga Paralepa ja Uuemõisa alevikud ja nendega piirnevad hoonestamata alad 437 ha ulatuses
21. juuni – spordivõistlus "Ridala Rammumehe" ja "Minirammunehe" tiitlile
28. juuni – saab alguse igasuvine Ridala küladevaheline võrkpalliturniir Lauri- Antsu talumaadel
27. juuli–31. august - Ridala IV kihelkonna- ja koolihariduspäevad
2. november – saab allguse mitmel aastal väldanud vabaharidusüritus "Vaimlised kultuurpäevad Ridalas"
14. november – Ridala valla ja Läänemaa vanim elanik Villem Sõelsepp alustab 103 eluaastat

Huvitavat:
– Ridala Põhikooli lastekoor saavutab Tampere rahvusvahelisel koorifestivalil Soomes II koha
– avatakse valla sotsiaalkorter
– võetakse kaitse alla Ungru lossi varemed

1998

jaanuar – Ridala vald on Uuemõisa mõisahoone omanik
12. märts – asutatakse Ridala pensionäride ühendus
10. mai – nurgakivi Ridala uuele kogudusemajale
15. august – Uuemõisa mõisahoone seinale avatakse mälestustahvel Scouts Rügemendi Uuemõisa Üksik Jalaväepataljonile, mis asus mõisahoones aastatel 1932-1938
18.-24. november – Ridala Põhikooli lastekollektiivid Ocelbo kommuuni kutsel Põhjamaade laste folklooripäevadel
detsember – Ridala valla väikelastele on avatud Jõuluvana Kodu

1999

17. juuli – Ridala IV Kodukandipäevad Haeskas ja Uuemõisas
22. september – Põgari palvemaja seinale avatakse mälestustahvel tekstiga: "22.septembril 1944 toimus selles majas Otto Tiefi eesistumisel Eesti Vabariigi valitsuse viimane istung enne Nõukogude Okupatsiooni". Mälestustahvli avas peaminister Mart Laar
oktoober – luuakse valla noorte segarahvatantsurühm "Tamme Tõrukesed"
26. november – algab üritustesari "Külast külla" üritus toimub Haeska mõisas, külavanemaks valitakse Aime Koit
9. detsember – "Külast külla" Kiideva piimakombinaadi suvilas, Kiideva ja Koidu külade vanemaks valitakse Imbi Kolga.
24. detsember – jõuljumalateenistusel Ridala kirikus osaleb president Lennart Meri    

2000

14. jaanuar – "Külast külla" Puises, Sooba-Sauna talus. Puise ja Põgari-Sassi külade vanemaks valitakse Ott Liivlaid
21. jaanuar – "Külast külla" Võnnu vanas koolimajas. Piirkonna küladele valitakse kaks külavanemat, Hillar Kruusmaa ning Viive Pärna
28. jaanuar – "Külast külla" Asuküla koolimajas. Piirkonna külade vanemaks valitakse Virve Targamaa
29. jaanuar – Haeska külaseltsi asutamine. 30 asutajaliiget valivad 7 liikmelise juhatuse, mille esimeheks valitakse Aime Koit
4. veebruar – "Külast külla" Ridala spordisaalis. Valitakse külade gruppidele külavanemateks Lembit Saar ja Väino Maldur
11. veebruar – "Külast külla" Ridala spordisaalis. Piirkonna küladele valitakse külavanemateks Riho Peek ja Agu Vahi
15. veebruar – "Külast külla" Parila vanas koolimajas. Piirkonna küladele valitakse külavanemateks Olev Peetris, Leili Jõgisaar ning Toivo Sims
23. veebruar – Ridala valla lipu- ja vapikavandi kinnitamine
24. veebruar – Prsidendi kutsel esineb Vabariigi aastapäeva presidendi vastuvõtul Ridala Põhikooli lastekoor
7. märts – "Külast külla " sarja lõpuüritus Uuemõisa mõisahoone kohvikus. Aleviku ümbruse külad valivad külavanemaks Väino Tõkke
9. märts – Külavanemate I õppepäev
25. märts – Asutatakse Kiideva külaselts. 38 asutajaliiget valivad 9 liikmelise juhatuse mille esimeheks valitakse Tiiu Tomingas
26. märts – Ridala I Omakultuuripäev
10. mai – Läänemaa Muuseumis näitus "Haeska kodukant"
10. juuni – Ridala esimene vabaõhunäitemäng Heli Reichardi "Ridala ristimine". Lavastas Raul Tammet
10. juuli – vallavalitsus määrab Kiideva külaseltsi Tominga maadel asuva puhkemaja ja sauna hooldajaks – kasutuseesmärgiga külaselts ja külasaun
19. august – Projekt "Päev kalurikülas Kiidevas"
19. august – avatakse valla esimene külamuuseum Kiidevas
20. november - Külavanemate II koolituspäev
09. detsember – Ridala raamatukogu 80. juubeliüritus
27. detsember – Asutatakse Puise külaselts. 18 asutajaliiget valivad 7 liikmelise juhatuse, mille esimeheks valitakse Enn Milvek

Huvitavat:
– on Eesti Raamatuaasta, volikogu esimees Aare Tamm esitleb oma romaani "Loti naine".

2001

15. jaanuar – Haeska külaselts saab o- rendiga haldamiseks kauplusehoone, mille lepingujärgne kasutamiseesmärk – seltsimaja
1. veebruar – Haeska külaseltsi näitetrupp esietendab O.Lutsu algupärase näitemängu "Pärijad"
11. veebruar – algab koolitusprogramm "Maaturismikursus Ridalas"
18. veebruar – asutatakse Mäemõisa selts. 31 asutajaliikme poolt valitakse 9 liikmeline juhatus, mille esimeheks valitakse Piret Serbin
18. veebruar – luuakse valla naisrahvatantsurühm
9. märts – Asutatakse Parila selts. 31 asutajaliikme poolt valitakse 10 liikmeline juhatus, mille esimeheks valitakse Oove Jõgisaar
17. märts – Asutatakse Võnnu selts. 31 asutajaliikme poolt valiti 5 liikmeline juhatus, mille esimeheks valiti Atso Keskküla
21. aprill – Ridala II Omakultuuripäev, mille raames toimus Külamess ning valititi 2000.a. "Sädeinimesed"
21. juuli – Kultuuriprojekt "Puise päev". Puise külarahvas saab endale "Puise paviljoni", talude viidad, küla kaardi ja küla piirikivi
28. juuli – Kiideva kärajal arutatakse küla arengukava
28. juuli – Haeska külal on külas sõprusküla Haeska Saaremaalt
4.-5. august – Ridala naisrahvatanst teeb eduka esinemistuuri Hiiumaal, Pühalepa valla 10.aastapäeva pidustustel
13. oktoober – Kiidevas avatakse suvekodu omaniku Priskuse ehitatud vaatlustorn
21.- 26. oktoober – Haeska, Kiideva ja Puise külasltside esindajad sõidavad SIDA programmi raames õppereisile Kalmari maakonda Rootsis
30. oktoober – Puise külakoosolekul arutatakse Puise küla arengukava
16. november – Haeska külakoosolekul on mõttetalgud küla arengukavast