Teeme ära 2012 tagasiside

Talgud – Koolimaja ümbrus korda

Talgud toimusid Ridala vallas Lannuste külas. Talgutööde käigus koristati Parila vana koolmaja (seltsimaja) ümbert lehe- ja muud talve jooksul kogunenud sodi. Ümbruskonnast korjati kokku ja saeti...

Mäemõisa pargi ja selle ümbruse koristamine

Laupäevaste "Teeme ära!" talgute peamine ülesanne Mäemõisa pargis oli okste ja puunottide koristamine, sest sügisel pargis tehtud harvenduslõikusel jäi maha palju puurisu. Pargi korrastamine...

Paralepa metsaaluste korrastamine

Tegime korda Raua bussipeatuses oleva metsatuka, Pronksi tänaval asuva prügihunniku (oleme kõik näinud, kuidas tänava algusest üks mees sinna kõikvõimalikku kraami viib, enamasti olid...

Rohuküla rand korda

Kenasti keskpäevaks hakkas Rohukülla kogunema hakkajaid inimesi. Sõpru ja sugulasi, enne talgute lehel registreerunuid ja lihtsalt kohapeale appi tulnuid. Noorim talguline oli suvelõpul...

Talgud - Jõõdre, Lõpre, Breti ja Kursell

1. Parila pargi tee korda! Jalgtee ala korrastamine.Põhiline töö oli langenud puude, võsa ja okste saagimine, selle koristamine ja lõkkesse vedamine. Tegime "pildi" ilusamaks! ...

Uuemõisa ja Paralepa alevike kergliiklusteede äärte prügikoristustalgud

Talgulised korjasid kokku ligi 3,5 tonni prügi Uuemõisa aleviku tänavatelt, Uuemõisa-Herjava kergliiklustee äärest ning Herjavasse viiva vana Tln maantee äärest. Osales 30 talgulist ja...

Topu sadama ja puhkemaja rannaala koristustalgud

Talgute eesmärk oli koristada rannaala sinna jäetud ja tormide poolt kantud prahist. Hoida korras ja looduspuhtana suvine surfikoht ning puhkemaja suvitusala. Planeeritud tööd said tehtud, ning...

Talgud Tammiku teel

Talgud toimusid 28.aprillil  kell 11 – 15. Puhastati Uuemõisas Tammiku tee ääred võsast, põletati oksi ja prahti. Täiendati ja pikendati teeäärset alleed noorte kaskede ja pärnadega. Lisaks...