2.04.14

Hea talguline, talgujuht!

Teeme Ära talgupäev peetakse taas mai esimesel laupäeval – 03.05.2014.

Ridala vallas toimuvatele talgutele saab registreeruda siit

Talgupäeval kokku kogutud jäätmete jäätmekäitluskohta transportimist aitab korraldada vallavalitsus. Selleks tuleb talgujuhil kogutud jäätmekottide, -hunnikute asukohast vallavalitsust teavitada  soovitatavalt kohe esimesel tööpäeval (05.05.2014) pärast talgupäeva toimumist, kas meili või telefoni teel, e- post info@ridala.ee, tel 4724447.

Samale e-aadressile saab soovi korral saata valla kodulehel avaldamiseks muljeid ja pilte talgupäevast

Jäätmete sorteerimine talgupäeval

On palve, et kogutud segaolmejäätmete hulgast oleks välja sorteeritud haljastusjäätmed, ohtlikud jäätmed ja taaskasutatavad jäätmed:  pakend, elektroonikaromud, klaas vms. Pakendijäätmete sorteerimisjuhend lisatud siia 

Pakendijäätmed saab paigutada tiheasustusaladel ja külakeskustes asuvatesse avalikesse pakendikonteineritesse.

2,50 m3 (kollased) pakendikonteinerid asuvad: 

 • Uuemõisas Tennise tänava ääres
 • Paralepas Tulika tänava nurgal*
 • Panga küla korrusmajade juures*
 • Jõõdre küla korrusmajade juures*

0,66 m3 (rohelised) pakendikonteinerid asuvad:

 • Uuemõisa mõisa tagahoovis*
 • Herjava bussipeatuses
 • Üsse bussipeatuses*
 • Liivakülas kalmistu esisel platsil*
 • Haeska seltsimaja juures*
 • Kiideva bussipeatuses*
 • Puise bussipeatuses*
 • Asuküla end. koolimaja juures
 • Mägari korrusmaja ees

Kui talgupaiga lähedal puuduvad avalikud pakendikonteinerid, siis palume koguda ka pakend segaolmejäätmetest eraldi hunnikusse.

* Tärnike tähendab, et pakendikonteineri kõrval asub ka paberikonteiner.

Paberikonteineritesse võib panna vaid puhast ja kuiva paberit ning pappi. Määrdunud ja niisked paberijäätmed jäävad segaolmejäätmete hulka.

Lõkke tegemine talgupäeval

Kulu põletamine on aastaringselt keelatud, kuid enamus kulupõlenguid just lõkkest alguse saavadki!

Päästeameti soovitused:

 • Tee lõke pinnasele, mille ümbrus on puhastatud kuivanud taimestikust ja muudest süttivatest materjalidest.
 • Alla ühemeetrise läbimõõduga lõkkekoha ohutu kaugus hoonetest ja põlevmaterjalidest (puuriit, oksahunnik jne) on vähemalt 8 meetrit ning metsast vähemalt 10 meetrit.
 • Kustutamiseks hoia käepärast kahekilone tulekustuti või ämber veega (10 liitrit).
 • Üle ühemeetrise läbimõõduga lõkkekoha ohutu kaugus hoonetest ja põlevmaterjalidest (puuriit, oksahunnik jne) on vähemalt 15 meetrit ning metsast vähemalt 20 meetrit.
 • Kustutamiseks hoia käepärast kaks kahekilost (või üks kuuekilone) tulekustutit või kaks ämbrit vett (kokku 20 liitrit).
 • Vältimaks lõkkest lennanud sädemest alguse saanud tulekahju ära jäta tuleaset kunagi järelevalveta. Peale tule tegemist kustuta põlemisjäägid hoolikalt ära.
 • Üle kolmemeetrise läbimõõduga lõkke tegemiseks on vaja juba päästekeskuse luba. Loa taotlemiseks vajalikud juhised annab päästeala infotelefon 1524. Päästeamet soovitab kevadprahti aga põletada kindlasti väiksemas lõkkes, sest nii on ohutum, kuna tuleaset on oluliselt lihtsam kontrolli all hoida.
 • Avalikul üritusel lõkke tegemise koht ja tule leviku piiramiseks vajalike tulekustutusvahendite kogus kooskõlastatakse avaliku ürituse korraldamisel asukohajärgse päästekeskusega.

Teatamine ohtlikust kaevust

Talgupäeval leitud ohtlikust kaevust tuleb teatada päästekeskuse lühinumbrile 1524 (soovitatav nädalavahetusel) või vallavalitsusse. Ennetustegevusena võiks ohtliku kaevu koheselt käepäraste vahenditega (erksavärviline lint vms) piirata.

Ridala vallavalitsus  

Toimetaja: ANNELI NÕUPUU

Teeme Ära 2013 tagasiside

1.03.14

Sellel leheküljel saavad talgujuhid jagada oma muljeid ja pilte möödunud talgupäevadest.

 

Ridala vallas on nüüdseks haljastus- ja koristustalguid toimunud teadaolevalt neljateistkümnes  paigas:

Paralepa alevikus Tulika, Nelgi ja Õie tänavatel, talgujuht Anti Ratas

Paralepa alevikus Pronksi ja Raua tänavatel, talgujuht Maris Viilma

Uuemõisa tänavatel ja pargis, talgujuht Haapsalu Kutsehariduskeskus

Mäemõisa pargis, talgujuht Pille Raudsepp

Ridala kirikaias, talgujuht Heiki Magnus

Vilkla küla teeäärtel, talgujuht Maarja-Liisa Peetris

Topu sadamas ja rannaalal, talgujuht Uno Saariste

Võnnu seltsimajas, talgujuht Kaire Kasepõld

Haeska seltsimajas, talgujuht Aime Koit

Asuküla seltsimajas, talgujuht Imbi Sildaru

Parila seltsimajas, talgujuht Urve Sarapik

Herjava külaplatsil, talgujuht Jaana Maripuu

Herjava teeäärtel, talgujuht Renata Kuuse

Puise külakeskuses, talgujuht Enn Milvek

 

Jätkutalguid Uuemõisas plaanivad veel sellel kuul Uuemõisa Algkooli lapsed ja Uuemõisa Ühing ning Parila seltsimajas seltsingu Elurõõm rahvas.

Juuni lõpupoole on kõigil võimalus osaleda Pullapää rannaala heakorrastamise talgutel. Infot talgupäeva kohta jälgige valla kodulehel. Talgujuht Taavi Käsk.

Ilmselt on kevadkoristusi  toimunud ja toimumas veel paljudes paikades. Tublid talgulised on tihtipeale  loomult nii tagasihoidlikud, et ei soovigi endi talguid Teeme ära üritusega seoses esile tõsta, sest iga-aastane kevadkoristus on ju aastakümneid toimunud ning tundub nii enesestmõistetav olevat.

 

Talguliste poolt kokkukorjatud prügi jõudmise eest prügimäele hoolitsevad sellel aastal Andres ja Raimo Poka Kaubanduse AS-st.

 

Tänud kõikidele talgute korraldajatele, supikeetjatele ja pagaritele, väikestele ja suurtele, vanadele ja noortele, praegustele ja tulevastele talgulistele, kes Te kõik olete aidanud ja kindlasti aitate ka edaspidi oma kodukanti kaunimaks muuta.

 

Ridala vallavalitsus