Uudised ja teated

« Tagasi

Detailplaneeringu algatamine

23. mai istungil algatas Ridala Vallavolikogu otsusega nr 236 Tina tn 2 kinnistu detailplaneeringu.  Tina tn 2 kinnistu (Paralepa alevik, Ridala vald) detailplaneeringu algatamise eesmärgiks on kinnistule ehitusõiguse määramine elamu ja kõrvalhoone ehitamiseks. Tina tn 2 kinnistu katastritunnusega 67401:001:1440, katastrisihtotstarbega 100 % elamumaa ja pindalaga 1306 m2 on Ridala valla üldplaneeringuga reserveeritud juhtotstarbega elamuala E1. Detailplaneeringu algatamise eesmärk on kooskõlas Ridala valla üldplaneeringuga. Detailplaneeringu algatamisega tunnistati kehtetuks samale kinnistule varem algatatud detailplaneering.