Uudised ja teated

« Tagasi

Detailplaneeringu algatamise kehtetuks tunnistamine

14. veebruaril otsustas Ridala Vallavolikogu otsusega nr 220 kinnistu omanike taotluse alusel tunnistada kehtetuks Ridala Vallavolikogu 16. septembri 2010. a. otsusega nr 72 algatanud Nelgi tn 14 kinnistu detailplaneeringu. Detailplaneeringu algatamise eesmärgiks oli jagada Paralepa alevikus asuv 1317 m2 suurune elamumaa sihtotstarbega kaasomandis olev kinnistu katastritunnusega 67401:001:0690 reaalosadeks ning täpsustada moodustatavate uute kruntide ehitusõigused. Detailplaneeringu koostamist ei ole alustatud.

 

Info telefonil 4724447

Ridala vallavalitsus