Uudised ja teated

« Tagasi

Detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine

18. aprillil otsustas Ridala Vallavolikogu tunnistada osaliselt (katastriüksuse 67401:001:0787 osas)  kehtetuks Ridala vallas Mäekülas 2004. aastal koostatud Linda kinnistu detailplaneeringu. Linda kinnistu detailplaneeringu kehtestamisest on möödunud üle viie aasta, detailplaneeringut ei ole asutud ellu viima ja kinnistu omanik ei soovi planeeringu kohaselt kinnistut arendada.

Info telefonil 4724447.