Uudised ja teated

« Tagasi

KAUGBUSSILIINI NR 321 HAAPSALU - VIGALA - PÄRNU SÕIDUPLAAN ALATES 01.09.2017

Kaugbussiliini nr 321 Haapsalu – Vigala – Pärnu sõiduplaani muudetakse eesmärgiga
vähendada reisi sõiduaega, st liin muutub kiiremaks.
Väljumisajad sõiduplaanis muutuvad võrreldes kehtiva sõiduplaaniga maksimaalselt 15
minuti võrra. Saabumisajad Pärnusse ja väljumisaeg Pärnust jäävad endiseks. Lisaks
eeltoodule on sõiduplaanis muudetud järgmist: kui varem kehtis esmaspäevane varasem
väljumine Haapsalust alati esimesel tööpäeval peale riigipüha, siis edaspidi ainult sellisel
juhul, kui riigipüha on esmaspäeval. Vastav info on kirjas sõiduplaani märkuste osas. Erisus
sõiduplaanis on seotud Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskooli õpilaste kooli jõudmisega
nädala alguses ja seetõttu puudub vajadus varasema väljumise järele peale nädala teistele
päevadele sattuvat riigipüha. Antud erisus sõiduplaanis ei olnud seni kehtinud sõiduplaanis
üheselt arusaadav ja tekitas seetõttu segadust reisijatele. Uue sõiduplaaniga loodetakse
parandada sõiduplaani arusaadavust.
Kaugbussiliini nr 321 sõiduplaani muutmisel on arvestatud vedaja M. K. Reis-X OÜ
ettepanekuid. Sõiduplaani muutmise on kooskõlastanud Pärnu Maavalitsus ja Rapla
Maavalitsus.

Sõiduplaanide muudatused avalikel bussiliinidel kinnitab vastavalt ühistranspordiseadusele
maavanem. Maavanem teeb oma otsustused vastavalt Vabariigi Valitsuse seadusele (VVS §
87) korralduse vormis.

Sõiduplaani vaata siit