Uudised ja teated

« Tagasi

Lääne maavanem võttis 30.08.2016 korraldusega nr 1-1/16/127 „Lääne maakonnaplaneeringu 2030+ vastuvõtmine" vastu Lääne maakonnaplaneeringu. MUUDETUD

Lääne Maavalitsuse teade !