Uudised ja teated

Massipiirangu lõpetamine avalikult kasutatavatel kohalikel teedel

Ridala Vallavalitsuse 13.04.2017 korraldus nr 145