Uudised ja teated

« Tagasi

On alanud taotluste vastuvõtt mittetulundustegevuse toetuseks 2017. majandusaastaks

Toetuse andmise eesmärk on valla elanikele suunatud või valda esindava omaalgatusliku ja mittetulundusliku tegevuse ning valla elanike ühistegevuse toetamine.

Toetust võib taotleda mittetulundusühingu põhitegevuse või kogukonnateenuse arendamiseks (põhitegevustoetus); kultuuri-, spordi- või noorsootööalase programmi, projekti või ühistegevuse korraldamiseks (korraldustoetus) ja mittetulundusühingu, seltsingu või valla haldusterritooriumil alaliselt elava üksikisiku osalemiseks riiklikus või rahvusvahelises kultuuri-, spordi- või noorsooprojektis (osalemistoetus).

Toetuse taotlemiseks tuleb esitada vormikohane taotlus valla kantseleisse hiljemalt 15. detsembriks, 2016.a.

Taotlejal on lubatud esitada toetuse taotlus erinevate valdkondade tegevustele.

Toetuse taotlemist  ja andmise  reguleerib  Ridala valla eelarvest mittetulundustegevuseks toetuste andmise kord, millega saate  tutvuda www.ridala.ee, valdkond „kultuur ja haridus". Korra lisana on esitatud ka taotluse vorm.

Lisainfot toetuse taotlemise kohta  saate küsida Maire Vilbaselt tel  50 68 710 või maire@ridala.ee

Ridala Vallavalitsus