Uudised ja teated

« Tagasi

Rahvaküsitluse läbiviimine

Ajavahemikul 14.-20. november 2016 viiakse Ridala vallas läbi rahvaküsitlus, mille eesmärk on välja selgitada elanike arvamus Ridala valla ja Haapsalu linna kavandatava ühinemise kohta. Küsitlusel saavad osaleda kõik 16-aastased ja vanemad valimisõiguslikud Ridala valla elanikud.

Küsitluse läbiviimine küsitluspunktis toimub 18.-20. novembril 2016 alljärgnevatel kellaaegadel:

18. novembril kella 12.00 kuni kella 20.00,

19. novembril kella 10.00 kuni kella 18.00,

20. novembril kella 10.00 kuni kella 18.00.

Küsitluspunkt asub aadressil Uuemõisa mõisahoone, Lossi tn 4, Uuemõisa alevik.

Elektrooniline küsitlus toimub veebikeskkonna VOLIS kaudu 14.-17. novembril 2016 algusega kell 8.00 kuni kella 20.00 aadressil www.volis.ee.

Kui isiku tervislik seisund või mõni muu mõjuv põhjus on takistuseks tema vahetule osalemisele küsitluskohas toimuval küsitlusel, võib taotleda küsitluslehe täitmist kodus. Selleks tuleb esitada taotlus komisjonile hiljemalt 20. novembril kella 15.00-ks.

Rahvaküsitluse läbiviimiseks on moodustatud 5-liikmeline komisjon koosseisus: Tiiu Orro (esimees), Kaire Viiluste (aseesimees), Inga Kurvits, Rita Kattel ja Aivar Möll.

Komisjoni kontakttelefonid 4724440, 5211474.