Uudised ja teated

« Tagasi

Sinilille ja Maikellukese kinnistute detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu

06. oktoobril kell 15.00 toimub Ridala Vallavalitsuses (Lossi 4, Uuemõisa alevik, Ridala vald. Läänemaa) Mäeküla külas asuvate Sinilille ja Maikellukese kinnistute (katastritunnused 67401:002:0692 ja 67401:002:0691) detailplaneeringu eskiislahendust tutvustav arutelu. Detailplaneeringu eesmärgiks on maaomanike soov taotleda ehitusõigust elamu ning abihoonete ehitamiseks kõrvuti asetsevatele maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistutele.

Koostatav detailplaneering on Ridala valla üldplaneeringut muutev maakasutuse juhtotstarbe P1 muutmise osas. 

 

Detailplaneeringu algatamise ja eskiislahenduse dokumentidega saab tutvuda Ridala valla kodulehel http://ridala.kovtp.ee/et/algatatud-detailplaneeringud.

Info telefonil 4724447; e-post: info@ridala.ee.

 

Ridala vallavalitsus