Uudised ja teated

« Tagasi

Tähelepanu ohtlike jäätmete kogumisringi info!

Ohtlike jäätmete kogumisringid Ridala vallas

8.07.2017

Haeska külas seltsimaja juures - kl. 09.00-09.20

Kiideva külas bussipeatuses „Kiideva" - kl. 09.40-10.00

Puise bussipeatuses - kl. 10.20-10.40

Panga külas bussipeatuses „Panga" - kl. 11.00-11.20

Parila külas kaupluse juures - kl. 11.40-12.00

Väike-Ahli külas paekivitööstuse platsil - kl. 12.20-12.40

Mäekülas, Mihkli külalistemaja juures - kl. 13.00-13.20

Paralepas Tulika tn nurgal - kl. 13.40-14.00

Uuemõisas Mehtransi esisel platsil - kl.14.10-14.30

Uuemõisas Haudejaama tee korrusmajade ees parklas 14.35-15.00

Üsse külas bussipeatuses „Üsse" - kl. 15.15-15.30

Kogumisringidel võetakse vastu: Õlijäätmed (vedelad), õlifiltrid, ohtlike ainetega reostunud materjalid, päevavalguslambid, elavhõbedat sisaldavad jäätmed, ravimid, värvi-, laki-, liimi- ja lahustijäätmed, ohtlike ainete jääke sisaldav pakend, pliiakud, muud akud ning patareid ja väikeakud, kemikaalid, taimekaitsevahendid, ohtlikke osi sisaldavad jäätmed (televiisorid, monitorid, külmkapid).

Vastu ei võeta: autorehve, elektripliite jt. suure- ja väiksegabariidilisi kodumasinaid, mis ei sisalda ohtlikke jäätmeid.

 

Ohtlike jäätmete ringi kontaktisik Ridala Vallavalitsuses: Helen Rammu 56920295