Uudised ja teated

« Tagasi

TEEME ÄRA 2017

Hea talguline, talgujuht!

Teeme Ära talgupäev peetakse taas 6. mail 2017.

Talgupäeval kokku kogutud jäätmete jäätmekäitluskohta transportimist aitab korraldada vallavalitsus. Selleks tuleb talgujuhil kogutud jäätmekottide, -hunnikute asukohast vallavalitsust teavitada  hiljemalt  esimesel tööpäeval (08.05.2017) pärast talgupäeva toimumist, kas meili või telefoni teel (e- post info@ridala.ee, mob 56920295, tel 4724447).

Samale e-aadressile saab soovi korral saata valla kodulehel avaldamiseks muljeid ja pilte talgupäevast.

Talgujuhile

Ridala Vallavalitsus toetab talgujuhte töökinnaste ja prügikottidega, mida saab vallavalitsusest helistades samadel telefonidel. Talgusuppi keedab Kiideva külaselts. Supi ja kringli soovist (sööjate arv) palume teada anda kas meili või telefoni teel (e- post info@ridala.ee, mob 56920295, tel 4724447) hiljemalt 3. maiks kell 15.00.

 

Jäätmete sorteerimine talgupäeval

On palve, et kogutud segaolmejäätmete hulgast oleks välja sorteeritud haljastusjäätmed, ohtlikud jäätmed ja taaskasutatavad jäätmed:  pakend, elektroonikaromud, klaas vms. Pakendijäätmed saab paigutada tiheasustusaladel ja külakeskustes asuvatesse avalikesse pakendikonteineritesse.

2,50 m3 (kollased) pakendikonteinerid asuvad: 

·      Uuemõisas Tennise tänava ääres

·      Paralepas Tulika tänava nurgal*

·      Panga küla korrusmajade juures*

·      Jõõdre küla korrusmajade juures*

0,66 m3 (rohelised) pakendikonteinerid asuvad:

·      Uuemõisa mõisa tagahoovis*

·      Herjava bussipeatuses

·      Üsse bussipeatuses*

·      Liivakülas kalmistu esisel platsil*

·      Haeska seltsimaja juures*

·      Kiideva bussipeatuses*

·      Mägari korrusmaja ees

Kui talgupaiga lähedal puuduvad avalikud pakendikonteinerid, siis palume koguda ka pakend segaolmejäätmetest eraldi hunnikusse.

 

* Tärnike tähendab, et pakendikonteineri kõrval asub ka paberikonteiner.

Paberikonteineritesse võib panna vaid puhast ja kuiva paberit ning pappi. Määrdunud ja niisked paberijäätmed jäävad segaolmejäätmete hulka.

 

Lõkke tegemine talgupäeval

Päästeameti soovitused:

·      Tee lõke pinnasele, mille ümbrus on puhastatud kuivanud taimestikust ja muudest süttivatest materjalidest.

·      Alla ühemeetrise läbimõõduga lõkkekoha ohutu kaugus hoonetest ja põlevmaterjalidest (puuriit, oksahunnik jne) on vähemalt 8 meetrit ning metsast vähemalt 10 meetrit.

·      Kustutamiseks hoia käepärast kahekilone tulekustuti või ämber veega (10 liitrit).

·      Üle ühemeetrise läbimõõduga lõkkekoha ohutu kaugus hoonetest ja põlevmaterjalidest (puuriit, oksahunnik jne) on vähemalt 15 meetrit ning metsast vähemalt 20 meetrit.

·      Kustutamiseks hoia käepärast kaks kahekilost (või üks kuuekilone) tulekustutit või kaks ämbrit vett (kokku 20 liitrit).

·      Vältimaks lõkkest lennanud sädemest alguse saanud tulekahju ära jäta tuleaset kunagi järelevalveta. Peale tule tegemist kustuta põlemisjäägid hoolikalt ära.

·      Üle kolmemeetrise läbimõõduga lõkke tegemiseks on vaja juba päästekeskuse luba. Loa taotlemiseks vajalikud juhised annab päästeala infotelefon 1524. Päästeamet soovitab kevadprahti aga põletada kindlasti väiksemas lõkkes, sest nii on ohutum, kuna tuleaset on oluliselt lihtsam kontrolli all hoida.

·      Avalikul üritusel lõkke tegemise koht ja tule leviku piiramiseks vajalike tulekustutusvahendite kogus kooskõlastatakse avaliku ürituse korraldamisel asukohajärgse päästekeskusega.

 

Teatamine ohtlikust kaevust

Talgupäeval leitud ohtlikust kaevust tuleb teatada päästekeskuse lühinumbrile 1524 (soovitatav nädalavahetusel) või vallavalitsusse. Ennetustegevusena võiks ohtliku kaevu koheselt käepäraste vahenditega (erksavärviline lint vms) piirata.

 

 

Ridala Vallavalitsus