Uudised ja teated

Ühissõidukipeatusele kohanime määramine

Algatatud Ridala Vallavalitsuse 06.04.2017. a istungil korraldusega nr 141

Asendiplaan