Külaliikumine

15.02.14

Ridala valla küladesse jõudis uus ärkamise aeg 1999. aasta sügisel. 26. novembril alustas vallavalitsus- ja volikogu üritustesarja "Külast külla", mille raames sõitsid volikogu komisjonide liikmed ja vallaametnikud küladesse kohtuma sealsete elanikega.

Kohtumised kandsid mõtet: muudatused kodukülas saavad alguse siis, kui tekib tugev kogukond. Külalised julgustasid kohalikke valima kogukonna vanemaks tublit meest või naist. Üritustesari alustas põliskülas Haeskas ja jõudis üheksa nädalalõpuga tuuritada pea kõigis külades. Küladest või külade gruppidest moodustus 14 külakogukonda, mille etteotsa valiti 14 külavanemat.

Praeguseks on kaks külavanemat tagasi astunud ja üks juurde valitud. Külavanemad on osalenud külavanema statuudi väljatöötamises ja valla eelarve arutluses. Nad on kutsutud osalema projektikoolituses ja maaeluümarlauas.

2000.-2001. aastal asutati vallas kuus külaseltsi. Tänu sellele on elavnenud kohalik seltsielu, paranenud külade heakord ja areneb koostöö. Külakoosolekute mõttetalgud on viinud külade arengukavade koostamiseni.