Ridala valla kriisikomisjon

17.10.16

Kriisikomijsoni  esimees:      Toomas Schmidt        Ridala vallavanem

Kriisikonisjoni iikmed:                 Helen Koppa              Ridala abivallavanem

Aivar Sein                  Ridala valla ehitusnõunik

                                Ailar Ladva                Ridala valla majandusnõunik

Riina Roosiväli          Ridala valla sotsiaalnõunik

Kaire Viiluste            Ridala valla registripidaja-referent

Ott Liivlaid                Ridala Vallavolikogu liige

 

Kriisikomisjoni põhimäärus

Toimetaja: ANNELI NÕUPUU