Ridala valla üldplaneeringu ülevaatamine

31.03.14

25. märtsi otsusega nr 42 kinnitas Ridala Vallavolikogu Ridala valla üldplaneeringu ülevaatamise tulemused. Ridala Vallavolikogu otsustas jätta 2010. aastal valminud Ridala valla üldplaneeringu kehtima. Üldplaneeringu ülevaatamise tulemusena tehti üldplaneeringusse kolm täpsustust (Lisad 1.1-1.3). 

« Tagasi

Yldplaneeringu_kaart_1_20000_25_03_2014.pdf

Yldplaneeringu_kaart_1_20000_25_03_2014.pdf

Lisas ANNELI NÕUPUU, 1.04.14 16:13
Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.
Kommentaare

Versioon 1.0

Viimati uuendas ANNELI NÕUPUU
1.04.14 16:13
Staatus: Kinnitatud
Lae alla (4 193,6k) Get URL or WebDAV URL.
Versiooni ajalugu
Versioon Kuupäev Suurus  
1.0 1.04.14 16:13 4 193,6k

Ridala valla üldplaneeringu kehtestamine 18. veebruaril 2010

1.04.14

18. veebruari istungil kehtestas Ridala Vallavolikogu otsusega nr 38 Ridala valla üldplaneeringu. Ridala vallal puudus siiani kogu valda hõlmav üldplaneering. 1999. a. kehtestatud Ridala valla osaüldplaneering käsitles Uuemõisa alevikku, Valgevälja ja Rohuküla külade vahelist ala, 2001. a. kehtestatud Topu puhkeala rannikuvööndi osaüldplaneering rannikuala Pusku külast kuni Topu sadamani.

Asjaolud, et olemasolevad osaüldplaneeringud olid ajale jalgu jäänud eriti Haapsalu linna tagamaal ja rannikuäärsetel puhkealadel ning ruumilise arengu põhimõtted ja sellega kaasnevad mõjud vajasid kehtestamist ja hindamist ka valla teistes piirkondades, tingisid kogu valda hõlmava üldplaneeringu koostamise vajaduse.

Ridala valla üldplaneeringu koostamisel on arvestatud nende osaüldplaneeringute lahendustega, mis ühilduvad tänaste valla arenguplaanidega. Ridala valla üldplaneeringu kehtestamisega muutuvad kehtetuks samale maa-alale varem kehtestatud osaüldplaneeringud. Ridala valla üldplaneering sisaldab maakonnaplaneeringu muutmise ettepanekuid, seetõttu jõustub üldplaneeringu kehtestamise otsus pärast maakonnaplaneeringut muutvate ettepanekute kandmist maakonnaplaneeringusse.

Üldplaneeringu dokumendid

Dokumenti
Tühi kaust.
Nimi Suurus
Tühi kaust.
Näitan: 0 tulemust.