Valla taassünd

15.02.14

20. augustil 1991 tegi Ülemnõukogu otsuse Eesti riikliku iseseisvuse kohta.
Ridala Küla Täitevkomitee lõpetas tegevuse 12. detsembril 1991, mil Eesti Vabariigi Ülemnõukogu Presiidiumi seadlusega kinnitati Ridala valla omavalitsuslik staatus.

Ridala vallavolikogu esimese koosseisu teisel istungil 24. jaanuaril 1992, andis Lääne maavanem Andres Lipstok üle dokumendi Ridala valla taassünni kohta. Maavanema sõnavõtust on volikogu protokollis: "Haldusreformi elluviimine on tähtis iseseisvusele üleminekul. Ridala vald on esimese etapiga õnnelikult ühele poole saanud. Anname üle dokumendi selle kohta, et Ridala külanõukogust on saanud Ridala vald."
Koos maavanemaga oli ajaloolist dokumenti tulnud üle andma ka Haapsalu linnapea Tiit Beeren.

Vallavolikogu 1989–1993

(valitud kui Ridala külanõukogu rahvasaadikud)
Lea Samarajev
Heinar Kaasik
Slava Kolpakov
Eino-Elbo Jõgis
Aldur Vahtramäe
Lembit Nukki
Kalju Janson – vallavanem ja volikogu esimees
Arnold Aljaste
Jaak Sünt
Selma Maantoa
Enn Stopkin
Ants Hallik
Hilja Tamm
Mati Pihelgas
Liina Neeme
Jevgeni Kurikov
Jaan Koppe

Vallavolikogu 1993–1996

Toivo Tomingas
Aleksander Mihelson
Ago Soomre – volikogu esimees kuni 17.01.1996
Tõnu Laanemets
Heino Uussaar
Sirje Gradov
Jüri Remmel
Aarne Taal
Vello Vihterpal
Olev Peetris – volikogu esimees alates 17.01.1996
Kalev Jürjer
Ants Hallik
Aare Tamm – volikogu aseesimees
Helgi Peek
Eino-Elbo Jõgis
Harri Vuus
Liina Neeme
Lembit Magnus
Sirje Eilpuu / Leili Jõgisoo

Vallavolikogu 1996–1999

Aare Tamm – kuni august 1997
ArneTaal – alates august 1997
Toivo Tomingas
Olev Peetris – volikogu esimees
Ago Soomre
Jaak Sünt – volikogu aseesimees
Vello Victerpal
Ain Kaljuvere
Liia Tormis
Kalju Janson
Lea Samarajev
Toomas Kivisalu
Helgi Peek
Voldemar Palk
Aleksander Mihelson
Väino Pohlasalu
Ants Hallik
Viive Pärna
Tatjana Otlot
Andres Volkov / Riina Roosiväli


Vallavanemad

Kalju Janson valiti küla rahvasaadikute nõukogusse 1988 a., mil ta töötas "Külvaja" kolhoosis agronoomina. Valla taastudes sai temast esimene Ridala vallavanem. Tollal olid vallavanema ja volikogu esimehe ametid ühendatud. Kalju Janson on olnud kolme vallavolikogu koosseisus, praegu töötab Lääne Maakatastri juhatajana.

17. novembril 1993 valiti konkursi korras nelja kandidaadi vahel vallavanemaks Rein Hallik, kes töötas AS "Liiva" direktori asetäitjana ehituse ala. Rein Hallik juhtis valda kaks valimisperioodi ning hindab tehtust olulisemaks Uuemõisa aleviku küttemajanduse korrastamist 1994.-1995. aastal AS Uuemõisa Teenuse baasil ning Paralepa alevikus Tina 2 elamu küttele viimist, kuna omavalitsuse esmane ülesanne on elanikele sotsiaalsete teenuste tagamine võimalikult odavalt. Kuulub vallavolikogu koosseisu ning töötab FIE – na.

 

10. novembril 1999 valiti kahe kandidaadi vahel vallavanemaks Raul Tammet, kes töötas Isamaaliidu Lääne-Eesti ja saarte piirkondliku mänedžerina. Oma tegevusperioodil hindab valla arengus väärtuslikumaks külaliikumise algust. Praeg u tagasi poliitikas.