Uudised ja teated

Massipiirangu kehtestamine Kolila küla, Kolila teel.

Ridala Vallavalitsuse 10.08.2017 korraldus nr 311