Uudised ja teated

« Tagasi

Tulge kärama!

Mikk Sarv on kärajate ja käramise kohta toredasti kirjutanud: „Kõik head asjad maailmas on ümmargused. Päike on ümmargune, Maa on ümmargune, Kuu on ümmargune. Meie esimene toitja, ema rind on ümmargune. Küllap sellepärast kogunesidki inimesed ammustel aegadel RINGI, kui tahtsid midagi olulist lahti arutada ja hea otsuseni jõuda. Ringi kaasnimeks on olnud kera või ka kära, millest ongi tuletatud taoliste arupidamiste muistne nimi KÄRAJAD. Sõna ainsuse vorm on KÄRA. Kärajad tähendab seega mitmeid, korduvaid kokkuistumisi sama asja selgeks arutamisel.

Soome keeles tähendab sõna kärajad kohut ja kohtupidamist. Arvata võib, et tihtilugu võis arutelu üsnagi häälekaks kujuneda. Meie tänapäeva eesti keeles ongi kära ainsaks tähenduseks jäänud vali, häälekas kisa. Ehk on see ka põhjuseks, miks me enam asju ringis ei aruta ja oleme tühja käratsemise kaugele ja kõrgele, näiteks Toompeale pagendanud.

Kisa ja kära on nüüd küll kaugel ja kõrgel, kuid aina rohkem meid endid puudutavaid olulisi asju jäävad läbi arutamata ja mõistlikult otsustamata. Siit koorubki mõte – ehk on lapsepesuveega ka laps minema visatud? Püüdkem taas leida tühjale kärapidamisele eelnenud aegade arukate arutelude viisi, mis aitab inimestel kokku saada näost näkku, nii, et keegi ei ole ülemal ega alamal, et igaühe sõna maksab ja loeb.
Selline taas ellu kutsutud käramiste vorm on juba üle kahe aastakümne teinud võidukäiku üle maailma nime all AVATUD RUUM (Open Space Technology). Ka meil Eestis on avatud ruume korraldatud alates 2002. aasta suvest. Tulemused on lootustandvad. Üle kogu maa on levinud õues õppe liikumine, mis on alguse saanud avatud ruumidest. Hämmastavalt lühikese ajaga jõudis kuue saadikuga Riigikogusse avatud ruumide toel kokku tulnud erakond Eestimaa Rohelised. Paljud riigiasutused ja äriettevõtted on kogenud avatud ruumide värskendavat ja lahendusi pakkuvat toimet. Minu Eesti mõttetalgutel esimesel mail oli võimalus üle kogu maa tutvust teha vanal heal ringisolemisel põhineva arutelude viisiga ehk kärajatega ning see taas meie ellu tagasi tuua. Igaühe mõte on oluline, igaühe sõna maksab!"

Esimesel Kiideva külakärajatel, 28. juulil, 2001.aastal,  arutasid suvitajad ja kohalikud Kiidevas külaelu parandamist. Kohal oli 51 inimest rohkem kui 50 talust. Koos arutati tulevikuplaane ja koostati arengukava aastaiks 2001-2010. Just kärajatel saadi jõudu mõtetele säilitada pärandkultuuri, rajada Kiidevat  ja Puiset ühendav matkarada ning arendada loodusturismi. Kõneldi veel küla heakorrast ja tööhõivest. Kärajad tegid ettepanekuid, kuidas külaelu paremaks muuta. Peeti plaani puhastada roogu kasvanud ujumiskoht, kurdeti, et teehöövel hööveldab teid halvasti ja et kruusateede tolm tahab ära tappa. Arutati  sedagi, kuidas panna tööle naabrivalve. Kes tänast Kiidevat külastab, võib tõdeda, et kõik kärajatel käratu on teoks saanud.

Teisele kärajale, 27. augustil, 2016. aastal, ootame vabas õhus toimuvatele mõttetalgutele kärajaid kogu vallast, et arutada omavalitsuste ühinemise teemal ning pidada tulevikuplaane loodavas uues ja suuremas omavalitsuses. Käramine algab Kiideva külaväljakul kell 16.00 ning kestab umbes kaks tundi.  Kes võtnud ette teekonna Kiidevale saab pärast kärajat veel osa meeleolukast muinastulede õhtust Kiideva sadamas.

Kohtumiseni  kärajal!

Maire Vilbas